Nyheter

Covid: gjeldende tiltak og restriksjoner

Nasjonale smittevernsregler har rammet kulturlivet hardt. Her oppdaterer vi fortløpende oversikt over regler for vårt felt samt ulike tiltak og kompensasjonsordninger.

Oppdatert 2. februar kl. 13.30.

Regjeringen har lettet på de nasjonale restriksjonene fra og med 2. februar 2022.  Tiltakene skal vurderes på nytt 17. februar.

På Kulturdepartementets nettside finner du spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Se oversikt over tilskudd- og kompensasjonsordninger lenger ned i saken.

Nasjonale tiltak og regler for vårt felt:

De nye reglene f.o.m. 1. februar, kl. 23.00 og gjelder inntil videre:

• Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves.
• Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
• På private sammenkomster på offentlig sted, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
• På offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
• På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
• Krav om munnbind gjelder ikke når enn sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte.
• På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
• Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift, herunder utpeke ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt følge relevante standarder om

 

Tilskudd- og kompensasjonsordninger:

Kulturdepartementet melder 1. februar 2022 at de styrker ordninger for utøvende kunstnere med nærmere 120 millioner kroner:
33,2 mill. kroner går til Statens kunstnerstipend: Midlene til Statens kunstnerstipend skal brukes på 100 midlertidige ettårige arbeidsstipender, og baserer seg på forrige søknadsfrist med tildeling i løpet av mars 2022.
30 mill. kroner går til Norsk kulturfond + 30 mill. kroner går til Fond for lyd og bilde: Midlene til Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde fordeles av henholdsvis rådet for Norsk kulturfond og styret for Fond for lyd og bilde. Disse kollegiale organene fordeler selv midlene på sine ordninger, innenfor det overordnede formålet med bevilgninga.
25 mill. kroner går til Fond for utøvende kunstnere: Midlene til Fond for utøvende kunstnere går til den midlertidige støtteordninga til aktivitet for utøvende kunstnere som er rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pandemien.

• Nye 400 millioner til Kompensasjonsordningen for kultursektoren som gjelder fra 1. november og fram til sommeren. Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent. Samtidig blir det mulig å hente ut overskudd fra arrangementer dersom dette brukes til å ta ut lønn i perioder uten inntekt. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået.
Ordningen vil bli lyst ut i 2022. Forskriften for denne ordningen må godkjennes av ESA før det kan åpnes for søknader. Følg med her på Kulturrådets nettside for oppdateringer. 

Stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres med 300 millioner. Ordningen får tilbakevirkende kraft fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Innretningen på ordningen og forskriften er uendret fra forrige runde av ordningen. Søknadsportalen vil åpne torsdag 6. januar og søknadsfristen er torsdag 27. januar kl. 13.00. Denne søknadsfristen gjelder for hele perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

• 300 millioner kroner vil gå til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde.

• 100 millioner kroner er satt av til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.

Kompensasjonsordningen for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende forlenges ut februar.

• Midlertidige ordninger for ledige og permitterte, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser, forlenges ut februar 2022.

• Tilskuddsordningen for frivillighet i Lottstift er forlenget og gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfrist er 18. januar 2022. 

• Norsk jazzforum viderefører en romsligere ad hoc-tilskuddsordning for ekstraordinære tiltak inntil videre. Mer om ordningen her. 

Smittevernveiledere:

Norske konsertarrangører har utarbeidet en smittevernveileder for konserter og arrangementer.

Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser, godkjent av Helsedirektoratet, finner du her.

Fra forsiden

Nyheter

Joakim Rainer Trio er Årets unge jazzmusikere 2022

Det var Joakim Rainer Trio som stakk av med seieren under Jazzintro-finalen på Moldejazz onsdag 20. juli. Musikken er solid og energisk, og de overbeviser oss med overskudd og lekenhet, sier juryen i sin begrunnelse.

25 ÅR SOM NORSK JAZZFORUM

Stabilisering, styrking og evig pengejakt

25 ÅR SOM NORSK JAZZFORUM: 8. juni 1997 ble Norsk jazzforum etablert ved sammenslåing av tre ulike jazzorganisasjoner. Gjennom sommeren publiserer vi flere intervjuer og saker for å markere 25 år som Norsk jazzforum, organisasjonen som samler hele det norske jazzfeltet. Terje Mosnes skriver her om den nye organisasjonens første tid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev