Nyheter

Covid: gjeldende tiltak og restriksjoner

Nasjonale smittevernsregler rammer kulturlivet hardt. Her oppdaterer vi fortløpende oversikt over regler for vårt felt samt ulike tiltak og kompensasjonsordninger.

Oppdatert 21. januar kl. 15.15.

Regjeringen har lettet noe på de nasjonale restriksjonene som ble innført i desember 2021. De nye reglene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar 2022. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar. Enkelte kommuner og regioner vil kunne ha strengere tiltak, så sjekk også din kommunes nettside for lokale tiltak.

Den 21. januar åpnet Kulturdepartementet for mer publikum på arrangementer.  Det vil bli en ny vurdering av dette i starten av februar.

På Kulturdepartementets nettside finner du spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Blant generelle anbefalinger er 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det er endringer i karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad.

Se oversikt over tilskudd- og kompensasjonsordninger lenger ned i saken.

Nasjonale tiltak og regler:

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:
• Inntil 1 500 personer. Der det er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet.
•  Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:
• 
Inntil 3 000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet.
• Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:
• 
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.
• Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
• Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
• Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

Serveringssteder
• 
Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
• Skjenking skal skje ved bordene.
• Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
• Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
• Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Tilskudd- og kompensasjonsordninger:

• Nye 400 millioner til Kompensasjonsordningen for kultursektoren som gjelder fra 1. november og fram til sommeren. Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent. Samtidig blir det mulig å hente ut overskudd fra arrangementer dersom dette brukes til å ta ut lønn i perioder uten inntekt. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået.
Ordningen vil bli lyst ut i 2022. Forskriften for denne ordningen må godkjennes av ESA før det kan åpnes for søknader. Følg med her på Kulturrådets nettside for oppdateringer. 

Stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres med 300 millioner. Ordningen får tilbakevirkende kraft fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Innretningen på ordningen og forskriften er uendret fra forrige runde av ordningen. Søknadsportalen vil åpne torsdag 6. januar og søknadsfristen er torsdag 27. januar kl. 13.00. Denne søknadsfristen gjelder for hele perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

• 300 millioner kroner vil gå til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde.

• 100 millioner kroner er satt av til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.

Kompensasjonsordningen for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende forlenges ut februar.

• Midlertidige ordninger for ledige og permitterte, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser, forlenges ut februar 2022.

• Tilskuddsordningen for frivillighet i Lottstift er forlenget og gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfrist er 18. januar 2022. 

• Norsk jazzforum viderefører en romsligere ad hoc-tilskuddsordning for ekstraordinære tiltak inntil videre. Mer om ordningen her. 

Smittevernveiledere:

Norske konsertarrangører har utarbeidet en smittevernveileder for konserter og arrangementer.

Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser, godkjent av Helsedirektoratet, finner du her.

Fra forsiden

Intervju

Lydlandskapenes elektriske mestermaler

La oss – mest på spøk, men ikke bare – si at det finnes fire kategorier gitarister her i verden. 1: De som spiller utelukkende akustisk gitar. 2: De som spiller utelukkende elektrisk gitar. 3: De som spiller begge deler, og 4: Eivind Aarset.

Nyheter

Årets unge jazzmusikere på etterlengtet turné

Kongle trio ble kåret til Årets unge jazzmusikere 2020 under lanserings-programmet Jazzintro. I januar 2022 legger de endelig ut på første del av prisvinnerturnéen. -Vi er skikkelig gira på å få spille for folk igjen, sier pianist Liv Andrea Hauge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev