Nyheter

Justering av stimuleringsordning for frivillighetssektoren

Kulturdepartementet melder om justering og forlengelse av stimuleringsordning for frivillighetssektoren.

Sammen med de regionale jazzsentrene, FolkOrg, nyMusikk og Norsk Konsertarrangører, har Norsk jazzforum i hevendelse til Kulturdepartement bedt om helt nødvendige justeringer i ordningen som nylig ble lagt fram for frivillighetssektoren. Torsdag 29. april meldte Kulturdepartementet om justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren. Ordningen justeres slik at det er mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner, og gjelder fram til 31. august 2021. Justeringene i ordningen sendes nå til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for godkjenning.

Fra forsiden

Nyheter

God sommer!

Vi ønsker alle medlemmer og jazzvenner en riktig god sommer! I juli vil kontoret i perioder være ubemannet, og neste behandling av ad hoc-søknader vil være første uka i august.

Nyheter

Musikkfeltet debatteres under Arendalsuka

Et bredt politikerpanel skal diskutere fordeling av offentlige midler i kultursektoren og synergier mellom det institusjonaliserte og det frie feltet i Arrangørforums debatt "Musikk sett i system" under Arendalsuka i august.

Meld deg på vårt nyhetsbrev