Nyheter

Kulturrådet utsetter varslede endringer

Kulturrådet melder 28. januar at de utsetter de varslede endringene av retningslinjer for tilskudd, og dermed vil det være mulig å benytte tilskudd til nødvendige avlysninger, også etter 2. desember.

Det var i forrige uke at Norsk jazzforum sammen med de regionale jazzsentrene, Creo, Samspill og Ny musikk,  i brev til Kulturrådet argumenterte mot de varslede endringene i retningslinjer. Kulturrådet varslet nemlig tidlig i januar at ordinære tilskuddsmidler som ville bli gitt fra og med søknadsfristen 2. desember, ikke kunne benyttes til å utbetale honorarer ved avlysninger. En regelendring som musikere fortviler over, og som organisasjonene  bak brevet er svært uenige i.

– Som oppdragsgiver med offentlige tilskudd plikter arrangører å opptre ryddig. Arrangører kan ikke engasjere utøvere til oppdrag, for så å avlyse på kort varsel, sette nye datoer og engasjere andre utøvere, uten å kompensere utøvere som dermed har mistet oppdrag, sier Kari Grete Jacobsen i Østnorsk jazzsenter.

Kulturrådet var først ikke villig til å komme organisasjonene i møte, og forklarte endringen blant annet med «vi har håp om at pandemien nærmer seg slutten». Men nå snur altså Kulturrådet og sier at tilskuddsmottakere fortsatt kan tilpasse prosjekter til nye forutsetninger, inkludert nødvendige avlysninger.
I Kulturdepartementets innspillskonferanse for kultursektoren i dag, uttalte rådsleder Lars Petter Hagen: – Det er en praksis som ble vedtatt av administrasjonen for en god stund siden, før vi visste om den nye utviklingen i pandemien, men den er nå omgjort, bare så det er klart.  Kulturrådet vurderer hele tiden fortløpende hvordan man skal forholde seg til disse retningslinjene.

Kun utsettelse
Kulturrådet skriver på sine nettsider i dag at i lys av at nedstengingen av kulturlivet ser ut til å vedvare, utsettes de varslede endringene. Dette er altså en utsettelse, ikke en endring.
– Det prinsipielle her gjenstår fortsatt. Er det virkelig «ordinær praksis» at man ikke kan benytte Kulturrådstilskudd til å betale ut honorar ved avlysninger som følge av myndighetspålagte restriksjoner? Så vidt meg bekjent er dette nettopp ikke ordinær praksis i andre virksomheter helt eller delvis finansiert av det offentlige, sier Kari Grete Jacobsen.
– Jeg mener at Kulturrådet her er i ferd med å snikinnføre en regel som vil forrykke maktbalansen i kulturlivet. Et forbud mot å utbetale honorarer ved avlysninger fører til svekkede rettigheter for utøvere i det frie feltet generelt, og utøvere innen lite kommersielle sjangere spesielt. En slik praksis vil utvilsomt få negative konsekvenser for musikere, og bidrar definitivt ikke til å forenkle kontrakts-jungelen der ute. Dette er uhørt, og Kulturrådet må snarest avkrefte at dette skal gjøres gjeldende som en såkalt «ordinær praksis». Jeg er innstilt på å følge opp denne saken videre, avslutter Jacobsen.

Fra forsiden

Nyheter

Hit, men ikke lenger

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 gir ikke nødvendig påfyll til et kriserammet musikkliv. - Pandemiens konsekvenser vil merkes i lang tid framover. Da forventer vi et budsjett som viser vilje til å styrke feltet. Det ser vi ikke her, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev