Nyheter

Kulturrådstilskudd kan ikke benyttes til avlysninger

Kulturrådet varsler om at tilskuddsmidler som vil bli gitt fra og med søknadsfristen 2. desember, ikke kan benyttes til å utbetale honorarer ved avlysninger. Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene, Creo, Samspill og Ny musikk bedt Kulturrådet rydde opp.

I et brev sendt til Kulturrådet i dag, tirsdag 19. januar, argumenter Norsk jazzforum, de fem regionale jazzsentrene, Creo, Samspill og Ny musikk mot Kulturrådets endring i regler for tilskuddsmidler gitt etter 2. desember:

Kulturrådet varslet på sine nettsider 6. januar (redigert 7. januar) at det for tilskudd som vil bli gitt fra og med søknadsfristen 2. desember, gjelder en ny regel: tilskuddsmidler kan ikke brukes til å utbetale honorarer ved avlysninger. I kontakt med Kulturrådet har vi fått dette bekreftet.

Som oppdragsgiver med offentlige tilskudd plikter arrangører å opptre ryddig. Arrangører kan ikke engasjere utøvere til oppdrag, for så å avlyse på kort varsel, sette nye datoer og engasjere andre utøvere, uten å kompensere utøvere som dermed har mistet oppdrag. 

Kulturrådet henviser til at avlysninger kan betales ut ved hjelp av kompensasjonsordninger. Dette stemmer ikke!

Følgende er problematisk ved Kulturrådets nye regel:

1. Vi er ikke i en force majeure-situasjon, og kulturvirksomhetene kan derfor heller ikke benytte denne klausulen i kontrakter. Oppdragsgivere har ingen mulighet (eller ønske) om å inngå avtaler hvor kunstnere avkreves å frasi seg honorar ved avlysning.

2. Nasjonale og lokale regler gis med 14 dagers varsel. Avlysninger av arrangementer skjer derfor oftest med mindre enn to ukers varsel. Oppdragsgivere har ingen mulighet (eller ønske) om å vente med å inngå avtaler til mindre enn 14 dager i forkant av oppdragets start. Det sier seg selv.

Slik vi ser det, har vi og våre medlemmer som helårsarrangører, festivaler, ensembler og band, ingen mulighet til å avtale oss bort fra plikten til å kompensere oppdragstakere ved avlysninger som følge av myndighetenes covid-restriksjoner.

3. Kulturrådet skriver at det vil utvises fleksibilitet ved endringer og andre tilpasninger av prosjekter. Vi mener at en oppdragsgiver som velger å endre personell på et arrangement, må kompensere den som mister oppdrag. Avtaler inngås lang tid i forveien, nettopp for å unngå å endre besetning i siste liten. Med korona har planleggingshorisonten vært trøblete, og mange kulturvirksomheter har derfor endt opp med å betale ut flere vikarer enn i et normalår. Slik blir det nok også i 2021.

Som oppdragsgiver med offentlig tilskudd plikter man å opptre ryddig. Seriøse kulturaktører kan ikke engasjere utøvere til oppdrag, for så å avlyse på kort varsel, sette nye datoer og engasjere andre utøvere, uten å kompensere utøvere som dermed har mistet oppdrag.

4. Kulturrådet henviser til at avlysninger kan betales ut ved hjelp av kompensasjonsordninger. Dette stemmer ikke:

  • Selvstendig næringsdrivende får kompensert 60 % av gjennomsnittlig inntekt fra 2019 via NAV. Faktisk opptjente inntekter skal trekkes fra.
  • Selvstendig næringsdrivende og AS-er kan søke 50 % kompensasjon i Kulturrådets ordning for 2020. Faktisk opptjente inntekter skal trekkes fra.
  • Kulturaktører med prosjekttilskudd fra Kulturrådet (eller andre offentlige instanser) må føre tilskudd til fradrag ved søknad om kompensasjon eller stimulering. Ordningene for arrangører kompenserer kun bortfall av salgsinntekter. Ingen får kompensert bortfall av tilskudd.

5. Kulturrådets nye regel skaper en svært uheldig signaleffekt. Ved å si at man ikke skal utbetale honorarer ved avlysninger, innføres et stort skille mellom det frie feltet og institusjonsfeltet. Nasjonale og regionale institusjoner med statstilskudd har mottatt kompensasjon for 2020 og 2021 direkte over statsbudsjettet. Samtidig har myndighetene, slik vi oppfatter det, stilt forventninger til institusjonene om at de ikke skal permittere sine ansatte. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor Kulturrådet nå forbyr aktører i det frie feltet å bruke tilskudd til å utbetale avtalte honorarer. Kulturrådets nye reglement vil skape en uheldig signaleffekt. Andre aktører kan komme til å henvise til dette nye reglementet når avtaler inngås.

6. Avslutningsvis oppleves Kulturrådets nye regel som et dobbelt tap for aktører innen smale kunstfelter med lave salgsinntekter. Mange kunstnere har opplevd bortfall av oppdrag og inntekter i 2020. Og i 2021 risikerer kunstnere i det frie feltet på toppen av det hele å miste honorarer fra prosjekter med Kulturråds-støtte.

Vi forventer at Kulturrådet gjennom sine ordninger også tar hensyn til og ansvar for skaperne av kunsten, ikke bare formidlerne.

 

Oslo, 19. januar 2021

Med vennlig hilsen

Norsk jazzforum
Camilla Slaattun, kommunikasjonsansvarlig

Creo
Hans Ole Rian, forbundsleder

Ny musikk
Tine Valavuo Tyldum, daglig leder

Samspill
Siri Kvambe, daglig leder

Nordnorsk jazzsenter
Ulla Stina Wiland, daglig leder

Midtnorsk jazzsenter
Bjørn Willadsen, daglig leder

Vestnorsk jazzsenter
Nina Torske, daglig leder

Sørnorsk jazzsenter
Jørn Størkson, daglig leder

Østnorsk jazzsenter
Kari Grete Jacobsen, daglig leder

 

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev