Nyheter

Ekstraordinær Frifond-runde

Norsk jazzforums Frifond-ordning for prosjekter for og med barn og unge, har fire årlige søknadsfrister, men denne høsten åpner Norsk jazzforum opp for en ekstra behandlingsrunde med søknadsfrist 15. september

Ved siden av Norsk jazzforums Ad hoc-tilskuddsordninger, finnes Frifond. Det er en tilskuddsordning for prosjekter med, for og av barn og unge, og der minst 1/3 av prosjektets deltakere er under 26 år.

– Årets søknadsbunke i ordningen bærer preg av at det har vært mindre aktivitet å spore i år også på dette feltet, og planene som finnes, har en god dose forbehold med seg, forteller prosjektansvarlig, Aleksander Haugen.

Normalt har Frifond fire behandlinger i året, men i og med at lav aktivitet har ført til færre søknader i år, åpnes det for en ekstra Frifond-runde i høst. Det vil dermed i tillegg til høstens to ordinære behandlinger, med søknadsfrister 15. august og 15. november, være mulig å bli med på en tilleggsbehandling med søknadsfrist 15. september.

– På lik linje med Njfs Ad hoc-ordninger, ønsker vi også kreative barne- og ungdomsprosjekter velkommen, og håper at Frifond-midlene kan stimulere til mye aktivitet i høstsesongen, sier Haugen.

Frifond er en ordning med rom for bredde, og prosjektene som har mottatt midler spenner fra små trioproduksjoner, til seminarer og workshops med storband og store ensembler. Det har vært gjort konserter der unge solister har fått prøve seg i front, det har vært laget masterclasses for unge gitarister, og jazzskole for aspirerende jazzmusikere for å nevne noe.

Mer om kriterier og søknad her.

Fra forsiden

Nyheter

Jazzintro-finalen utsatt

Finalen i Jazzintro 2020 som var planlagt 29. januar i år, er nå utsatt til fredag 26. februar på grunn av den sosiale nedstengingen i Oslo.

Nyheter

Kulturrådstilskudd kan ikke benyttes til avlysninger

Kulturrådet varsler om at tilskuddsmidler som vil bli gitt fra og med søknadsfristen 2. desember, ikke kan benyttes til å utbetale honorarer ved avlysninger. Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene, Creo, Samspill og Ny musikk bedt Kulturrådet rydde opp.

Meld deg på vårt nyhetsbrev