Nyheter

Storbandprisen 2019 til Gunnar Gustavsen

Bandleder, arrangør og trombonist Gunnar Gustavsen i Hammerfest Storband ble lørdag 12. oktober hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2019. Gustavsen er en ildsjel som i en årrekke har arbeidet aktivt for jazzmiljøet både i Hammerfest og i hele Finnmark, og hans innsats har hatt enorm betydning for det lokale jazz- og musikklivet, sier Norsk jazzforum i sin begrunnelse for prisen.

Gunnar Gustavsen hadde tatt turen helt fra Hammerfest til Lillestrøm i forbindelse med at Norsk jazzforum holdt sitt årlige møte for landets storband under Romerike Storbandfestival. Der ble han lørdag ettermiddag overrasket med Storbandprisen for 2019.

– Ildsjeler som Gunnar er helt avgjørende for et vitalt lokalt musikkliv, og den innsatsen han har lagt ned for storband- og jazzmiljøet i både Hammerfest og i Finnmark er uvurderlig. Det er en glede, og vel fortjent, å hedre Gunnar Gustavsen med Storbandprisen for 2019, sier Hilde Høgseth fra styret i Norsk jazzforum ved overrekkelse av prisen.

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode.

Storbandprisen
Norsk jazzforum vil gjennom sin storbandpris synliggjøre hvilken betydning en enkeltperson eller et miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Den eller de som mottar prisen bør ha vært med på å skape ringvirkninger som har betydning for et større miljø. De må være ildsjeler, som både spiller en rolle for det sosiale, så vel som det musikalske. Det er storbandmiljøet selv som nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum som deler ut prisen.

I Norsk jazzforums begrunnelse for Storbandprisen 2019 heter det:
Årets prisvinner er ikke en som har som vane å fremheve seg selv på noen måte, men er en ildsjel som har hatt og fortsatt har enorm betydning for sitt lokale jazz- og musikkliv. Årets prisvinner har i en lang årrekke vært en pådriver for sitt storband, og nevnes som hovedgrunnen til at de kan se tilbake på kontinuerlig drift siden slutten av 60-tallet, og at de fortsatt har høy aktivitet i dag. Han har selv tatt ansvar for at bandet har hatt et fungerende repertoar, ved å lage arrangementer tilpasset den til enhver tid aktuelle besetning, og han har tilbragt utallige timer ved siden av grammofon- og kassettspillere for å plukke låter, og lage komplette storbandarrangementer på øret.
I tillegg til å spille i storbandet, har årets prisvinner fungert som inspirator, dirigent, hjelpedirigent og instruktør i alle år. Han har vært solist med sin trombone i en rekke sammenhenger både i og utenfor storbandet, og han var med på å levere bestillingsverket til Nordnorsk Jazzforums 25-årsjubileum under festspillene i Harstad i 1994.
Årets prisvinner har vært, og er fremdeles, en pådriver for jazzmiljøet lengst nord i landet. Han har hele tiden arbeidet for jazzen og fellesskapets beste, og han har i mange år også vært pådriver som styremedlem i Montenegro Jazzklubb, spilt i ulike band i ulike sammenhenger, og har hele tiden arbeidet aktivt for jazzmiljøet både lokalt i Hammerfest, og i hele Finnmark.
Det er med stor glede Norsk jazzforum deler ut Storbandprisen 2019 til bandleder, arrangør og trombonist Gunnar Gustavsen i Hammerfest Storband!

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev