Nyheter

Kontakttelefon for seksuell trakassering i kulturlivet

Torsdag 4. januar åpner Balansekunsts nye rådgivningtelefon for seksuell trakassering i kulturlivet. Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud for medlemmer av Balansekunst og de respektive organisasjonenes enkeltmedlemmer.

Norsk jazzforum er medlem av Balansekunst, og enkeltmedlemmer av Norsk jazzforum kan derfor benytte seg av rådgivingtelefonen som åpner torsdag 4. januar 2018.

– Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet, sier Guro Kleveland, styreleder i Balansekunst.

Telefonlinjen er åpen tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00, og telefonnummeret er 94 08 79 29.

Samarbeider med Advokatene Graasvold & Stenvaag AS
– Kulturlivet skal være fritt for trakassering, overtramp og overgrep. Er du usikker på hva du har opplevd, eller lurer du på hvordan du kan gå videre med saken, kan du få hjelp hos oss, sier Kleveland.

Kontakttelefonen er et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag AS. Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe med veiledning i saken. Alle henvendelser behandles fortrolig.

– Seksuell trakassering er ulønnsomt og negativt for absolutt alle i arbeidslivet. Balansekunst vil gjøre alt vi kan for at alle som jobber i norsk kulturliv skal ha gode arbeidsforhold, sier Kleveland.

– Balansekunst er et initiativ kulturlivet og -bransjen har vært samlet om siden 2012. Vi står sammen og tar ansvar, akkurat slik politisk nivå har etterspurt. Det har vi gjort uten politisk støtte eller vilje. Seksuell trakassering er et kulturelt samfunnsproblem, og Balansekunst har lagt opp til å jobbe langsiktig og på flere nivå i kulturlivet. Nå etterlyser vi politikernes vilje og støtte slik at vi kan fortsette arbeidet for et likestilt kulturliv i det omfanget og på de områdene som er nødvendig, sier Kleveland.

Balansekunst har også utarbeidet en veiledning for hvordan man kan gå frem etter opplevd seksuell trakassering. Les mer om Balansekunsts #metoo-arbeid her.

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev