Nyheter

Årets Frifond-midler er delt ut

Årets Frifond-midler er nå fordelt. Grunnet sent tilsagn fra Norsk Musikkråd, har vi operert med et estimat når vi har delt ut Frifond til våre medlemmer. Da tilsagnet kom i juni, så vi at det dessverre ikke var tilstrekkelig til å gjennomføre de to siste rundene i 2017.

Frifond-midlene Norsk jazzforum hadde til rådighet for i år er nå delt ut. Vi hadde som mål å ha fire behandlinger i 2017, men uforutsigbarhet i tildelingene fra Frifond sentralt, gjorde at vi dessverre ikke fikk nok midler til gjennomføre det. Tilskuddet Njf får kommer sent på året, og i år fikk vi tilsagnet i begynnelsen av juni.  Da dette tilsagnet var en god del lavere enn i fjor, og mindre enn vi hadde regnet med, endte vi dessverre opp med å ha fordelt vår andel når året kun var kommet halvveis.

Frifond-midlene som Norsk jazzforum forvalter deles ut av Frifond Organisasjon. De går gjennom Norsk Musikkråd, som deler ut til sine medlemsorganisasjoner på bakgrunn av antall støtteberettigede medlemmer og fjorårets tildelinger. Det vil si at dersom alle Norsk Musikkråds medlemsorganisasjoner totalt sett deler ut mindre penger til sine medlemmer igjen ett år, vil det bli mindre penger i potten året etter.

Selv om pengene tok slutt tidligere enn vi ønsket, er det likevel gledelig å se at det i år var flere som fikk glede av Frifond-midlene enn det som var tilfellet i fjor. Da vi la om behandlingsmodellen, fikk vi også kommunisert ordningen til flere. Tilskuddene ble dermed lavere enn før, men gikk til gjengjeld til flere, og pengene ble mer rettferdig fordelt.

For neste år jobber vi med å finne en fordelingsmodell som gjør at pengene holder lenger, men likevel kommer mange tilgode. Informasjon kommer i god tid før Frifond-året er i gang.

Vi ønsker alle en fin høst, og ser frem til å kunne ønske velkommen til mer Frifond i 2018.

Fra forsiden

Nyheter

TONO og NMR enige om arrangørlag-avtale

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har kommet til enighet om en avtale for arrangørlag. Avtalen, som kun gjelder for 2018, omfatter 250 arrangørlag som er medlemmer av AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum og Norsk Viseforum.

Nyheter

Høringssvar om regionreformen

Norsk jazzforum har levert høringssvar til kommunal- og moderniseringsdepartementets rapport "Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene".

Meld deg på vårt nyhetsbrev