Nyheter

Jazzåret i tall

I 2015 har det blitt arrangert 3297 konserter på jazzklubber og –festivaler, med over 390 000 solgte billetter og festivalpass. Nærmere 2000 storbandmusikere har vært i sving på tilsammen 780 konserter, og 424 musikerinitierte prosjekter fikk til sammen 2,5 millioner kroner i tilskudd fra Norsk jazzforum.

på bildet over: daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr

Dette kommer fram når Norsk jazzforum oppsummerer jazzåret 2015 i tall.
Organisasjonens klubb-, festival- og storbandmedlemmer rapporterer hver vår inn tall for foregående år. Nå når tallene for 2015 er samlet inn, viser de at den kunstneriske aktiviteten er stor til tross for nedgang i sponsorinntekter, statlig tilskudd og kommunal-/fylkeskommunalstøtte.
– Vi ser at billettinntektene har gått opp, men med nedgang i sponsorinntekter og offentlig støtte er det utfordrende å drive festival og helårsklubb, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Økning i musikerhonorar
Totalt har jazzklubbene og –festivalene hatt nesten 16 000 musikere på scenen i 2015. Arrangørenes utgifter til musikerhonorar har gått opp, og Bråtømyr mener dette er et resultat av at arrangørene har tatt kunstnerkår på alvor:  – MFO lansert i fjor en foreslått minstesats for honorar til profesjonelle musikere, og vi vet at arrangørene bestreber seg på å innfri minstehonoraret tross trang økonomi, sier hun.

Stigende kvinneandel
Norsk jazzforums tall viser at 27,5% av musikerne på festivalscenene og 18% av musikerne på klubbscenene var kvinner. – Norsk jazzforum har gjennom mange år jobbet bevisst med å øke kvinneandelen blant norske jazzmusikere. Vi er fortsatt langt unna en ideell fordeling, og det gjenstår mye arbeid. Men vi er glade for å se en positiv utvikling. De siste fire årene har kvinneandelen på klubbscenen økt med 39%, og fra 2014 til 2015 økte kvinneandelen på festivalscenene med hele 43%, forteller Bråtømyr.

4 millioner tilskuddskroner
Norsk jazzforum administrerer tilskuddsordninger med løpende saksbehandling for musikere, arrangører og storband.
– Ad hoc-tilskuddsordningen er viktig for å opprettholde den kunstneriske aktiviteten rundt om i landet, og dette gir oss i tillegg en unik nærhet til miljøet som er viktig for oss, sier Gry Bråtømyr. Ad hoc-musiker har den største summen til fordeling, og i 2015 gikk kr 2 510 000 til musikere.
– Vi opplever at små tilskudd til musikere ofte kan være helt avgjørende for gjennomføring av prosjekter og turneer, sier Bråtømyr, og legger til: – 45% av søknadene som ble bevilget av ad hoc musiker-ordningen var til turneer og konserter i utlandet. Norsk jazz er anerkjent internasjonalt og norske jazzmusikere har hele verden som arbeidsplass.

I 2015 ble det behandlet 699 søknader til Ad hoc-ordningen og Frifond. Det ble gitt 115 avslag og 584 bevilgninger, av disse var 424 bevilgninger til musikerinitierte prosjekter. Samlet søknadssum i 2015 var på kr 11 575 909 og totalt ble det bevilget kr 4 065 000.
Norsk jazzforum tildeler i tillegg årlige musiker- og bandstipend. I 2015 var det 262 søkere til stipend, og av disse fikk 14 band og 12 musikere tildelt stipender på til sammen kr. 333 000.

 Jazzåret 2015 i tall:

Storband 2015:
o Antall konserter: 780
o Antall storbandmusikere: 1 934

Klubb 2015:
o Antall konserter: 2 249
o Antall publikum: 248 050

Festival 2015:
o Antall konserter: 1 048
o Antall solgte billetter/festivalpass: 144 346

Musikere 2015:
o Antall musikere på festivalscener: 4 468
o Antall musikere på klubbscener 11 494
o Antall turné- og prosjekttilskudd fra Norsk jazzforum: 424

Om Norsk jazzforum Norsk jazzforum (Njf) er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og som skal arbeide for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og kunstnerisk. Organisasjonen representerer i dag 25 jazzfestivaler, 79 jazzklubber, 132 storband, 637 profesjonelle musikere, 90 jazzstudenter, Nasjonal jazzscene og 5 regionale jazzsentre; Østnorsk jazzsenter (Oslo), Sørnorsk jazzsenter (Arendal), Vestnorsk jazzsenter (Bergen), Midtnorsk jazzsenter (Trondheim) og Nordnorsk jazzsenter (Bodø).

Fra forsiden

Nyheter

Festivaler i fleng tross alt

Med halsstarrig optimisme gjenoppstår jazzfestivalene på Hamar, i Trondheim og Stavanger i begynnelsen av mai. Og flere følger.

Nyheter

– Musikerne kan ikke leve på dugnad

Norsk jazz er i verdenstoppen, men musikerne har mistet livsgrunnlaget under pandemien. Jazzmusikere kan ikke leve på dugnad, ordningene for frilansere må justeres, mener et samlet landsmøte i Norsk jazzforum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev