Nyheter

Jazzåret i tall

I 2015 har det blitt arrangert 3297 konserter på jazzklubber og –festivaler, med over 390 000 solgte billetter og festivalpass. Nærmere 2000 storbandmusikere har vært i sving på tilsammen 780 konserter, og 424 musikerinitierte prosjekter fikk til sammen 2,5 millioner kroner i tilskudd fra Norsk jazzforum.

på bildet over: daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr

Dette kommer fram når Norsk jazzforum oppsummerer jazzåret 2015 i tall.
Organisasjonens klubb-, festival- og storbandmedlemmer rapporterer hver vår inn tall for foregående år. Nå når tallene for 2015 er samlet inn, viser de at den kunstneriske aktiviteten er stor til tross for nedgang i sponsorinntekter, statlig tilskudd og kommunal-/fylkeskommunalstøtte.
– Vi ser at billettinntektene har gått opp, men med nedgang i sponsorinntekter og offentlig støtte er det utfordrende å drive festival og helårsklubb, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Økning i musikerhonorar
Totalt har jazzklubbene og –festivalene hatt nesten 16 000 musikere på scenen i 2015. Arrangørenes utgifter til musikerhonorar har gått opp, og Bråtømyr mener dette er et resultat av at arrangørene har tatt kunstnerkår på alvor:  – MFO lansert i fjor en foreslått minstesats for honorar til profesjonelle musikere, og vi vet at arrangørene bestreber seg på å innfri minstehonoraret tross trang økonomi, sier hun.

Stigende kvinneandel
Norsk jazzforums tall viser at 27,5% av musikerne på festivalscenene og 18% av musikerne på klubbscenene var kvinner. – Norsk jazzforum har gjennom mange år jobbet bevisst med å øke kvinneandelen blant norske jazzmusikere. Vi er fortsatt langt unna en ideell fordeling, og det gjenstår mye arbeid. Men vi er glade for å se en positiv utvikling. De siste fire årene har kvinneandelen på klubbscenen økt med 39%, og fra 2014 til 2015 økte kvinneandelen på festivalscenene med hele 43%, forteller Bråtømyr.

4 millioner tilskuddskroner
Norsk jazzforum administrerer tilskuddsordninger med løpende saksbehandling for musikere, arrangører og storband.
– Ad hoc-tilskuddsordningen er viktig for å opprettholde den kunstneriske aktiviteten rundt om i landet, og dette gir oss i tillegg en unik nærhet til miljøet som er viktig for oss, sier Gry Bråtømyr. Ad hoc-musiker har den største summen til fordeling, og i 2015 gikk kr 2 510 000 til musikere.
– Vi opplever at små tilskudd til musikere ofte kan være helt avgjørende for gjennomføring av prosjekter og turneer, sier Bråtømyr, og legger til: – 45% av søknadene som ble bevilget av ad hoc musiker-ordningen var til turneer og konserter i utlandet. Norsk jazz er anerkjent internasjonalt og norske jazzmusikere har hele verden som arbeidsplass.

I 2015 ble det behandlet 699 søknader til Ad hoc-ordningen og Frifond. Det ble gitt 115 avslag og 584 bevilgninger, av disse var 424 bevilgninger til musikerinitierte prosjekter. Samlet søknadssum i 2015 var på kr 11 575 909 og totalt ble det bevilget kr 4 065 000.
Norsk jazzforum tildeler i tillegg årlige musiker- og bandstipend. I 2015 var det 262 søkere til stipend, og av disse fikk 14 band og 12 musikere tildelt stipender på til sammen kr. 333 000.

 Jazzåret 2015 i tall:

Storband 2015:
o Antall konserter: 780
o Antall storbandmusikere: 1 934

Klubb 2015:
o Antall konserter: 2 249
o Antall publikum: 248 050

Festival 2015:
o Antall konserter: 1 048
o Antall solgte billetter/festivalpass: 144 346

Musikere 2015:
o Antall musikere på festivalscener: 4 468
o Antall musikere på klubbscener 11 494
o Antall turné- og prosjekttilskudd fra Norsk jazzforum: 424

Om Norsk jazzforum Norsk jazzforum (Njf) er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og som skal arbeide for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og kunstnerisk. Organisasjonen representerer i dag 25 jazzfestivaler, 79 jazzklubber, 132 storband, 637 profesjonelle musikere, 90 jazzstudenter, Nasjonal jazzscene og 5 regionale jazzsentre; Østnorsk jazzsenter (Oslo), Sørnorsk jazzsenter (Arendal), Vestnorsk jazzsenter (Bergen), Midtnorsk jazzsenter (Trondheim) og Nordnorsk jazzsenter (Bodø).

Fra forsiden

Nyheter

900 000 kroner tildelt i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt 900 000 kroner i musiker- og bandstipend. - Musikerne mistet så godt som alt inntektsgrunnlag over natta da koronasituasjonen inntraff, og det er årsaken til at vi nå har framskyndet høstens stipender og nesten tredoblet den totale potten, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev