Nyheter

Engasjement og enighet på landsmøtet

Et engasjert og samstemt landsmøte vedtok i helgen ny strategiplan for Norsk jazzforum. Med ny ledelse skal organisasjonen nå inn i et nytt kapittel. Et fortsatt fokus på musikernes levekår og en strategiprosess rundt Norsk jazzforum som organisasjon var blant sakene som ble løftet fram.

på bildet over: nyvalgt styreleder Ingrid Brattset på taler til landsmøtet (foto: Pål Buset)

Norsk jazzforums landsmøte samlet over hundre deltakere i Bodø denne helga. Strategiarbeid, paneldebatt, temadiskusjoner og gruppearbeid har stått på programmet.
– Mitt første landsmøte i Norsk jazzforum har vært spennende og givende, sier Gry Bråtømyr, knappe to måneder etter hun startet i stillingen som daglig leder i Norsk jazzforum.
– Det er enormt mye kunnskap i rommet, og jeg ser fram til å ta fatt på oppgavene som landsmøtet nå har vedtatt. Vi setter snart i gang en grundig strategiprosess hvor vi blant annet inviterer inn de regionale jazzsentrene og Nasjonal jazzscene, og ønsker innspill fra hele medlemsmassen. Hva skal Norsk jazzforum være og hvem skal vi være for, blir noe av det vi skal diskutere, sier Bråtømyr.

Styreleder Ingerid Brattset (til venstre) og daglig leder Gry Bråtømyr (foto: Pål Buset)
Styreleder Ingerid Brattset (til venstre) og daglig leder Gry Bråtømyr (foto: Pål Buset)

Ny strategiplan
Norsk jazzforums landsmøte har vedtatt en ny strategiplan for de neste fire årene. Forbedre profesjonelle jazzmusikeres jobbmuligheter og levekår, styrke samarbeidet mellom medlemsgruppene for å sikre at jazzen når ut til flest mulig og satsing på nasjonal og internasjonal konsert- og turnévirksomhet, er blant hovedstrategiene.

Musikernes levekår
Musikernes levekår vil fortsatt være et viktig fokusområde for Norsk jazzforum fremover. Under landsmøte i Bodø ble Kulturdepartementets rapport Kunstens Autonomi og kunstens økonomi presentert, og landsmøtet diskuterte i forlengelsen av dette flere spørsmål knyttet til musikerens inntekt, og kulturnæring for øvrig.  MFOs forslag om minstehonorar for profesjonelle musikere fikk bred støtte i gruppearbeidet som fulgte. Ti arbeidsgrupper, alle med representasjon fra både musikere og arrangører, ga en rekke gode innspill som også vil bli tatt med i en høringsuttalelse til rapporten.

Ingrid Brattset ny styreleder

Et enstemmig landsmøte valgte Ingrid Brattset som ny styreleder i Norsk jazzforum.  Brattset har bred bakgrunn fra ulike deler av det organiserte jazzlivet og kultursektoren for øvrig, og er til daglig sjef for Nesoddparken, et produksjonssted for omlag femti kunstnere.  Hun er glad for tilliten fra landsmøtet og ser fram til å ta fatt på oppgaven som styreleder.
– Vi skal arbeide for at enda flere skal oppleve jazz, og for at medlemmene våre skal ha best mulige rammevilkår. Da må vi ha tydelige mål for framtiden og gjøre de viktige og riktige valgene. Styret har et spennende og viktig arbeid foran seg, sier Brattset.

Norsk jazzforums nyye styre, fra venstre: Bjørnar Vasenden, Ståle Liavik Solberg, Brynjar Rasmussen, Lisa Dillan, styreleder Ingrid Brattset, Tollef Østvang, Trude Storheim, Sigrun Tara Øverland, Inger Haugan Aasland og nestleder Anders Lønne Grønseth.  Styremedlemmene Christian Wallumrød og Per Axel Koch var ikke tilstede da bildet ble tatt. (foto: Kari Grete Jacobsen)
Norsk jazzforums nye styre, fra venstre: Bjørnar Vasenden, Ståle Liavik Solberg, Brynjar Rasmussen, Lisa Dillan, styreleder Ingrid Brattset, Tollef Østvang, Trude Storheim, Sigrun Tara Øverland, Inger Haugan Aasland og nestleder Anders Lønne Grønseth. Styremedlemmene Christian Wallumrød og Per Axel Koch var ikke tilstede da bildet ble tatt. (foto: Kari Grete Jacobsen)

 

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev