Nyheter

Balanse i musikken

På oppdrag fra Kulturdepartementet inviterer MIC, Norsk jazzforum, Orkester Norden, Ny Musikk og AKKS Norge til innspillskonferanse 20. mars om temaet kjønnsrepresentasjon i musikkbransjen.

Diskusjonen rundt kjønnsrepresentasjon i musikkbransjen er ikke ny. Debatten dukker gjerne opp på vårparten når årets festivalprogram lanseres og media fokuserer på at jenteandelen er lav. Mange artikler er skrevet og det har vært holdt en rekke seminar med dette som tema. Likevel er lite gjort og få konkrete tiltak er kommet på bordet.

Hvorfor er denne debatten så vanskelig? Og hvorfor handler dette så raskt om kjønn versus kvalitet? Er det ikke heller slik at jo flere man har å velge mellom – jo bredere og rikere blir musikktilbudet?

Nasjonal strategi
I Danmark lanseres rapporten “Kønsbalancen i rytmisk musik” med en ambisjon om en nasjonal plan for bedre kjønnsbalanse innen musikkfeltet. I Sverige løfter flere offentlige rapporter frem samme mål også innen scene-kunsten. Er tiden inne for å lage en nasjonal strategi også i Norge?

Innspill fra konferansen skal danne grunnlag for konkrete tiltak til en nasjonal strategi formulert av bransjen selv. I etterkant av konferansen vil representanter fra bransjen bli bedt om å sende inn sine konkrete forslag til KUD

Innledes av politisk ledelse i KUD
Konferansen vil vare fra 10:00 – 15:30 den 20. mars i lokalene til MIC på Solli plass i Oslo.
Det er lagt opp til 14 innspillere samt en debatt. Konferansen, som ledes av Guttorm Andreasen, innledes av politisk ledelse i KUD og avsluttes med en oppsummering av Katrine Ganer Skaug, Orkester Norden.

Oppdatert program finner du her.

Påmelding innen torsdag 15. mars til MIC.

Fra forsiden

Nyheter

– Stor tro på potensialet

Marthe Heggenhougen er plukket ut i BAKFOLK-programmet. Norsk jazzforum og Music Norway står bak BAKFOLK, et rekrutteringsprogram for bransjetalenter innen booking og management i jazzen.

Nyheter

Ønsker bidrag til ny trippel promo-CD

I samarbeid med UD skal Norsk jazzforum produsere en ny utgave, den åttende i rekken, av den triple promo CD-boksen jazzCD.no. Utvidet frist for å sende inn bidrag er 11. september.

Meld deg på vårt nyhetsbrev