Rapportskjema for storband

Før du fyller ut rapportskjemaet må du ha funnet frem en del informasjon og tall. Dette er det du trenger:

Generell informasjon om storbandet

 • Storbandets offisielle navn
 • Nettside (hvis storbandet har egen nettside)
 • Adresse
 • Organisasjonsnummer
 • Storbandets offisielle e-post
 • Bankkonto
 • Oversikt over styremedlemmer
 • Navn på hovedkontakt
 • Telefon hovedkontakt
 • E-post hovedkontakt
 • Navn og kontaktinfo på instruktør(er)/dirigent(er)

Statistikk (bruk estimater der hvor tallene ikke er klare)

 • Antall mannlige medlemmer
 • Antall kvinnelige medlemmer
 • Antall medlemmer under 26 år
 • Medlemsliste med fødselsår (lastes opp – for beregning av Frifondmidler)
 • Antall konserter i 2017
 • Antall andre spillejobber i 2017
 • Medlemskontingent (hvis storbandet tar inn det)
 • Støtte fra det regionale jazzsenteret
 • Støtte fra Norsk jazzforum
 • Voksenopplæringsmidler (VO-midler)
 • Støtte fra Musikkutstyrsordningen (MUO)
 • Støtte fra KOMP
 • Støtte fra fylkeskommunen
 • Støtte fra kommunen
 • Støtte fra andre offentlige instanser
 • Sponsormidler
 • Totale inntekter i 2017
 • Lønnsutgifter til instruktør(er)/dirigent(er)
 • Lønnsutgifter til innleide musikere/solister
 • Innkjøp av instrumenter/teknisk utstyr
 • Leie av lokale
 • Totale utgifter 2017

Regnskap for året 2017
Last opp egen fil med regnskap for året 2017. Dersom det ikke er klart, kan det ettersendes til aleksander@jazzforum.no.

Vi trenger et regnskap for året 2017 i tillegg til rapporten. Norsk jazzforum søker som sentralledd om kompensasjon for merverdigavgiftkostnader for sine medlemmer. Midlene blir fordelt etter en fordelingsnøkkel fastsatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å være med ordningen må du:

 1. Sørge for å være innmeldt i Frivillighetsregisteret. Dette gjøres i Brønnøysundregistrene.
 2. Sende inn godkjent regnskap til Njf sammen med storbandrapporten
 3. Sørge for å ha innbetalt medlemsavgiften til Njf

Les mer om momskompensasjonsordningen her.

Konsertoversikt
Skriv inn i skjemaet eller last opp egen fil med konsertoversikt for hele 2017.

NB! Alle feltene i skjemaet markert med stjerne må fylles ut for å få sendt rapporten!

Aktivitetsrapport 2017/ fornying av medlemskap for storband

Trinn 1 av 5

20%
 • Generell informasjon om storbandet

 • StyrevervNavnAdresseE-post 
  Legg til en rad
  Klikk på plusstegnet for å legge til styremedlemmer.
 • Type instruktørNavnE-postTelefon 
  Legg til en rad
  Klikk på plusstegnet for å legge til instruktør/dirigent.

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev