Aktivitetskartlegging 2020

Aktivitetskartlegging 2020

  • Med arrangør menes at dere hadde arrangøransvaret for konserten, der dere ikke mottok leie eller honorar fra andre for å gjennomføre arrangementet.
  • Med arrangør menes at dere hadde arrangøransvaret for konserten, der dere ikke mottok leie eller honorar fra andre for å gjennomføre arrangementet.
  • Med arrangør menes at dere hadde arrangøransvaret for konserten, der dere ikke mottok leie eller honorar fra andre for å gjennomføre arrangementet.

Fra forsiden

Nyhet

Innspill til ny stimuleringsordning

Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til Kulturdepartementets nye stimuleringsordning for kulturfeltet. Kompensasjon for bortfall av inntekt for utenlandsvirksomhet for musikere samt en vederlagskompensasjonsordning er hovedpunktene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev