Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

En rekke aktører i norsk musikkliv var samlet på Kulturrådet dialogmøte i Bergen 23. mai. Ambisjonen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng; Hvilke sammenhenger og spenninger finnes mellom frie feltet, institusjoner og næringsrettet musikkliv, og hvordan er virkemiddelapparatet tilpasset et sammensatt felt?

Det regjeringsoppnevnte Musikkutvalget, som våren 2025 skal skrive en offentlig utredning om musikkfeltet (NOU), var samarbeidspartnere og deltok i sin helhet. Utvalgsleder Sigrid Røyseng holdt en innledning om Musikkutvalgets arbeid.

Daglig leder i Norsk jazzforum Gry Bråtømyr trakk frem at tiden er overmoden for å videreutvikle strukturene i det frie feltet, og for å legge bedre til rette for produksjon og formidling også innen kunstuttrykk som per i dag befinner seg helt «i det fri». Hun snakket også om behovet for større grad av forutsigbarhet og mer åpne tilskudd som igjen vil bidra til å bygge ned noe av byråkratiet rundt ordningene i Kulturrådet.

Norsk jazzforum skal senere i sommer levere et skriftlig innspill til Musikkutvalgets NOU, og her understreker Bråtømyr at Norsk jazzforum ønsker tanker og innspill fra hele jazzfeltet. Send gjerne innspill på epost til Norsk jazzforum innen 10. juni.

Hele dialogmøtet i Bergen 23. mai kan du se her:

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Meld deg på vårt nyhetsbrev