Nyheter

Kulturpolitisk debatt under Arendalsuka

På Arendalsuka torsdag 17. august møtes representanter fra Stortingets familie- og kulturkomité i paneldebatt om rammebetingelsene for det frie musikkfeltet. I tillegg lanseres rapporten «Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet».

På Arendalsuka 17. august kl. 10 inviterer Norsk jazzforum sammen med Arrangørforum og Norsk musikkråd til debatt og rapportlansering: Når skal vi klippe snora for det frie feltets tiår?. Daglig leder i Norsk jazzforum Gry Bråtømyr er moderator og styreleder Ragnhild Menes er innleder i del to. Arrangementet strømmes direkte her. 

Del 1 Rapportlansering: Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet
Moderator: Bjarne Dæhli (Norsk musikkråd)
Musikkfeltet består av både profesjonelle, frivillige og amatører. Det er generelt skrevet lite om det frivillige musikklivet, og enda mindre om forholdet og samarbeidet mellom frivillige og profesjonelle. Hva kjennetegner samarbeidet mellom frivillig og profesjon, og passer egentlig virkemidlene til musikklandskapet som de faktisk skal betjene?
Det profesjonelle kulturlivet har en rolle i å styrke frivillige arrangører og utøvere med opplæring og kunstnerisk innhold, samtidig som frivillig kulturliv bidrar til å styrke kulturnæringen. Økt profesjonalisering av kultursektoren har vært en målsetting i kulturpolitikken siden 1970-tallet. Samtidig jobbes det politisk for å styrke frivilligheten. Innenfor musikklivet kan dette på mange måter være to politikker som jobber mot hverandre.
Bård Kleppe presenterer en statusrapport gjennomført av Telemarksforsking på vegne av Arrangørforum, Norsk musikkråd, Creo og NOKU. Rapporten tar for seg forholdet mellom profesjonelle og frivillige innen musikkfeltet i Norge og blir beskrevet og diskutert.

Del 2 Paneldebatt: Kjepper i arrangørhjulet
Moderator: Gry Bråtømyr (Arrangørforum) og Bjarne Dæhli (Norsk musikkråd)
Innledning: Status fra styreleder for Norske kulturarrangører Trude Storheim og festivalsjef for Kongsberg jazzfestival Ragnhild Menes
Panel: Tage Pettersen (H), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Kathy Lie (SV), Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Pål Koren Pedersen (V).
I de siste års kulturpolitiske debatter har Arrangørforum løftet frem behovet for å styrke rammebetingelsene for det frie musikkfeltet, og kulturpolitikerne har vært samstemt enig.
Kulturloven er under revidering, Regionale kulturfond er på trappene og en NOU på musikkfeltet skal igangsettes. Mens alt dette pågår brenner det under beina på konsertarrangørene. Tiden etter pandemien har bydd på store utfordringer ingen så komme, og rammevilkårene for konsertarrangørene i det frie feltet er nå kritiske pga den generelle prisstigningen, strømkostnadene, samt en svak norsk krone.
Regjeringen gir full kompensasjon for økte lønninger og høyere priser til teater, museum og symfoniorkestrene, men hva med aktørene i det frie feltet, som i stor grad får sine tilskudd via norsk kulturfond?
Programmeringstilskuddet strekker ikke lenger til og den planlagte aktiviteten går ned, mangfoldet i tilbudet svekkes og det er fare for at flere arrangører trekker inn årene. Øyner vi en krise? Hva kan og må vi gjøre?
Arrangørforum og Norsk musikkråd inviterer til debatt med mål om løsninger for et presset arrangørfelt.

Les også denne kronikken fra styreleder Ragnhild Menes og nestleder Kjetil Møster, publisert på Ballade 15. august og i Klassekampen 16. august.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev