Nyheter

Nytt interessepolitisk utvalg

Styret i Norsk jazzforum har opprettet et interessepolitisk utvalg. Hensikten er å få flere innspill og en bredere forankring av det kulturpolitiske arbeidet.

I styremøtet 28. november ble det vedtatt å opprette et interessepolitisk utvalg som skal utformer Norsk jazzforums kulturpolitiske agenda og prioriteringer, og legge plan for Norsk jazzforums interessepolitiske arbeid. Siden forrige styremøte i september har en gruppe på fire personer fungert som utvalg, og dette utvalget ble formelt vedtatt under mandagens styremøte.

Musiker Stian Westerhus er nestleder i Norsk jazzforum og styrets representant i utvalget. – Vi som representerer hele jazzfeltet må holde døren åpen og lytte til våre medlemmer. Et slikt utvalg vil bringe flere stemmer, meninger og innspill inn i Norsk jazzforums interessepolitiske arbeid, sier Westerhus.

Det er viktig for Norsk jazzforum å fange opp de ulike medlemmenes utfordringer uavhengig av hvor i landet de er lokalisert.
– Vi har årlig medlemsmøter med musikere, klubber, festivaler og storband, samt regelmessige møter med de regionale jazzsentrene hvor vi orienterer om og diskuterer aktuelle saker. Møtene bringer inn flere perspektiver og gir arbeidet nødvendig lokal forankring, forteller Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum.

Ved siden av styrets representant, deltar administrasjonen i utvalget. I tillegg velges representanter med solid kunnskap og kompetanse både om jazzfeltet og om politiske prosesser. Utvalget skal bistå administrasjonen og styret i det interessepolitisk arbeidet, og der det er hensiktsmessig kan utvalget representerer Norsk jazzforum i møter med politikere og bevilgende myndigheter.

Fram til landsmøtet i april 2023 består utvalget av Stian Westerhus, Jan Ole Otnæs (direktør, Nasjonal jazzscene) og Kari Grete Jacobsen (daglig leder i Østnorsk jazzsenter) samt Camilla Slaattun og Gry Bråtømyr fra administrasjonen. Utvalget møtes jevnlig.

Fra forsiden

Nyheter

800 000 kroner i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt drøyt 800 000 kroner i musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Bassist Ellen Brekken, pianist Helge Lien og vokalist Miriam Kibakaya er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend. Jacob Young Trio, Cosmic Swing Orchestra og LILJA er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Meld deg på vårt nyhetsbrev