Nyheter

Valgkomiteen ønsker innspill

På landsmøtet i april 2023 skal det velges nytt styre i Norsk jazzforum. Valgkomiteen ønsker innspill, og frist for forslag til kandidater er 14. desember 2022.

Valgkomiteen i Norsk jazzforum er i gang med arbeidet frem mot landsmøtet, og oppfordrer alle medlemmer til å sende inn forslag til aktuelle styrekandidater. Blant annet skal en ny styreleder på plass da Ingrid Brattset etter fire perioder ikke stiller til gjenvalg.

Forslag til kandidater kan sendes valgkomiteens leder Tollef Østvang. Vennligst begrunn forslaget/si noen ord om kandidaten og oppgi kontaktinfo.
Frist for forslag er 14. desember 2022.

I henhold til Norsk jazzforums vedtekter skal styret bestå av ni medlemmer pluss tre varamedlemmer. Styrets sammensetning skal reflektere foreningens forskjellige grupperinger: styreleder eller nestleder skal være fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere, det skal være minst tre medlemmer fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere og minst tre representanter fra arrangørgrupperingen. Det skal tilstrebes en best mulig fordeling av styremedlemmer ut fra følgende kriterier: faglig, politisk og økonomisk kompetanse, kjønn, landsdel samt kontinuitet i styrets arbeid.

Fra forsiden

Nyheter

Årets unge jazzmusikere 2024 er kåret

Det var Sondre Moshagen Lightning Trio som stakk av med seieren under Jazzintro-finalen på Moldejazz onsdag 17. juli. Komposisjoner av høy klasse med mye rytmisk autoritet, og med melodiske og harmoniske ideer som gir trioen en egenartet identitet, sier juryen blant annet i sin begrunnelse.

Nyheter

God sommer!

Vi ønsker alle medlemmer og jazzvenner en riktig god sommer! I juli vil kontoret stort sett være ubemannet på grunn av festivalbesøk og ferie i administrasjonen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev