Nyheter

Valgkomiteen ønsker innspill

På landsmøtet i april 2023 skal det velges nytt styre i Norsk jazzforum. Valgkomiteen ønsker innspill, og frist for forslag til kandidater er 14. desember 2022.

Valgkomiteen i Norsk jazzforum er i gang med arbeidet frem mot landsmøtet, og oppfordrer alle medlemmer til å sende inn forslag til aktuelle styrekandidater. Blant annet skal en ny styreleder på plass da Ingrid Brattset etter fire perioder ikke stiller til gjenvalg.

Forslag til kandidater kan sendes valgkomiteens leder Tollef Østvang. Vennligst begrunn forslaget/si noen ord om kandidaten og oppgi kontaktinfo.
Frist for forslag er 14. desember 2022.

I henhold til Norsk jazzforums vedtekter skal styret bestå av ni medlemmer pluss tre varamedlemmer. Styrets sammensetning skal reflektere foreningens forskjellige grupperinger: styreleder eller nestleder skal være fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere, det skal være minst tre medlemmer fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere og minst tre representanter fra arrangørgrupperingen. Det skal tilstrebes en best mulig fordeling av styremedlemmer ut fra følgende kriterier: faglig, politisk og økonomisk kompetanse, kjønn, landsdel samt kontinuitet i styrets arbeid.

Fra forsiden

Nyheter

800 000 kroner i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt drøyt 800 000 kroner i musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Bassist Ellen Brekken, pianist Helge Lien og vokalist Miriam Kibakaya er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend. Jacob Young Trio, Cosmic Swing Orchestra og LILJA er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Meld deg på vårt nyhetsbrev