Nyheter

Rapport om grønn turnévirksomhet i Norden

Erfaringer fra Nordic Jazz Comets er nå samlet i rapporten In The Key of Green. De fem nordiske jazzorganisasjonen har sammen med fem band og 19 arrangører utforsket bærekraftig konsertvirksomhet gjennom workshops og turnering.

Nordic Jazz Comets er et samarbeidprosjekt mellom de fem nordiske jazzorganisasjonene. Ett band fra hvert av de fem landene plukkes ut til å delta på en årlig showcase-konsert i tillegg til deltakelse på ulike seminarer og nettverkstreff for å dele kunnskap, utveksle ideer og bli bedre kjent med deler av bransjen. De siste par årene har tema vært bærekraft, et prosjekt finansiert av Nordic Culture Point og de fem samarbeidsorganisasjonene. Turneene fra 2021 hvor blant annet norske Kjetil Mulelid Trio deltok, har resultert i en rapport om bærekraftig turnévirksomhet, Nordic Jazz Comets: In The Key of Green.

Rapporten er delt inn i fire deler. Første del gir en generelle introduksjoner til bærekraftig utvikling i Norden. Denne delen kan være nyttig å lese igjennom når man planlegger (inter-)nordiske prosjekter. Del to fokuserer på hvordan komme i gang, og kan gi inspirasjon og praktiske tips i planleggingsstadiet.
Del tre presenterer turneene som de fem bandene og nettverket av arrangører planla sammen i september 2021. Bandene hadde hvert sitt tema rundt bærekraft som de tok hensyn til før og mens de var på turné, og konsertarrangørene fulgte opp temaene i sine konsertproduksjoner. Her gir rapporten eksempler på gjennomførte turneer og praktiske tips for agenter/band og arrangører som ønsker å tilrettelegge for grønn turnévirksomhet.
I rapportens siste del oppsummeres prosjektet og resultatene. Kunnskapen og erfaringene herfra tas med til neste utgave av Nordic Jazz Comets i 2023.

Rapporten NJC In The Key Of Green kan lastes ned her (pdf)

Fra forsiden

Nyheter

Buddy-prisen til Mats Eilertsen

Bassist og komponist Mats Eilertsen ble fredag kveld tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, for 2022. En høyt respektert musiker og sentral skikkelse i norsk jazz, og en av landets fremste på sitt instrument, uttaler Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev