Nyheter

Lanserer Jazzprisen

I dag lanserte Norsk jazzforum opprettelsen av Jazzprisen, en årlig prisutdeling for norsk jazzmusikk i alle dens former. Prisen skal feire den grenseløse norske jazzen og vise frem det musikalske mangfoldet landet har å by på. NRK er med som mediepartner.

– Norsk jazz setter avtrykk internasjonalt, nå er det på tide at jazznasjonen samles til feiring, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, om opprettelsen av Norges første samlede jazzpris. Jazzprisen skal holdes for første gang under Norsk jazzforums landsmøte i Skien 14. – 16. april 2023, og det skal deles ut flere priser i ulike kategorier som rommer og hyller norsk jazzmangfold. Startskuddet for Jazzprisen ble markert i Trondheim i dag med utdelingen av Norsk jazzforums aller første hederspris. Den ble tildelt musiker, pedagog og organisator Erling Aksdal under et arrangement på NTNU i ettermiddag.

Hylle det grenseløse, fantastiske jazzmangfoldet
Jazzprisen skal bygge kjennskap og løfte fram den norske jazzen i alle dens former. Den skal også engasjere til aktivitet lokalt og nasjonalt, være samlende, bygge miljø og støtte positive tilvekster i sjangeren.
– Vi skal hylle det grenseløse, fantastiske jazzmangfoldet vi har her i landet. Jazzprisen skal slippe jazzen fri, forteller Bråtømyr og fortsetter: – Prisen skal øke kjennskapen til hva norsk jazz er, og kan bli. Norsk jazz har gjennom mange tiår satt avtrykk internasjonalt, nå er det på tide at vi feirer oss selv som den store jazznasjonen vi er, sier Bråtømyr.

Flere nye priser
For jazz-Norge i sin helhet vil en egen jazzpris være samlende for bransjen og en viktig arena for å stimulere til mer aktivitet. I Danmark har de Danish Music Awards Jazz og i Sverige har de P2 Jazzkatten som lykkes i å skape et større offentlig eierskap til jazzen, og nå mener Norsk jazzforum at det er på tide at norsk jazz får noe tilsvarende. Jazzprisen skal synliggjøre den grenseløse norske jazzmusikken og det blomstrende jazzmiljøet. En jazzpris som skal samle en hel bransje og bygge kjennskap til alt som kryper og går i norsk jazz utad. Norsk jazzforum deler allerede ut Buddy-prisen, Storbandprisen og Årets Jazzklubb, og disse skal innlemmes som en del av Jazzprisen. I tillegg vil det deles ut en rekke nye priser som dekker et større omfang av det norske jazzmiljøet.

NRK som mediepartner
Levende musikk og utgivelser vil prege programmet på Jazzprisen, men det vil ikke deles ut priser for enkeltutgivelser og enkeltopplevelser på samme måte som i andre prisutdelinger.
Jazzprisen og Norsk jazzforum har med seg NRK som mediepartner. En viktig og spennende mulighet, forteller musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge: – NRK ser alltid etter nye muligheter for å vise frem det store mangfoldet av norsk musikk, og Jazzprisen er i tråd med vårt ønske om å løfte nettopp norsk musikk. Norsk jazz er høyst levende, premissgivende og i tillegg svært anerkjent i utlandet, derfor er det naturlig for oss å være tilstede her, sier Borch Bugge

Unike statuetter
Med kunngjøringen av Jazzprisen vises også de unikt designede prisstatuettene frem. Prisene er designet av Nick Alexander og produseres av Utoplast. Hver pris er formet som en «J» og er laget av komprimert og resirkulert plast. Hver pris blir helt unik for hver vinner og resultatet blir aldri helt den samme for hver gang den presses. Gjennom å bruke ulik farget plast og plast fra ulike kilder, vil det være noe unikt ved hver eneste pris.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev