Nyheter

Tilskudd til den internasjonale jazzdagen

Norsk jazzforum har avsatt kr 100 000 til programmeringstilskudd for medlemmer som har konserter eller arrangementer som markerer den internasjonale jazzdagen 30. april.

UNESCOs internasjonale jazzdag skal løfte fram jazz som musikkform, men også øke interkulturell dialog og gjensidig forståelse, og styrke internasjonalt samarbeid og kommunikasjon. Dette er temaer som er høyaktuelle i dag, og midlene som er avsatt til den internasjonale jazzdagen, vil også kunne brukes til arrangementer som i en eller annen form understreker støtte til ofrene for krigen i Ukraina, selv om det ikke nødvendigvis finner sted på selve dagen.  

Det kan søkes tilskudd til arrangementer som markerer den internasjonale dagen i perioden rundt 30. april. Både arrangør-, storband- og musikermedlemmer kan søke, og søknaden sendes som vanlig i vår søknadsportal.  

Norsk jazzforum vil synliggjøre aktivitetene gjennom våre plattformer, og oppfordrer alle til å legge arrangementene inn i konsertkalenderen. 

Fra forsiden

Nyheter

Nytt europeisk utvekslingsprogram

Kjetil Mulelid reiser til Nederland og belgiske Mattias de Craene kommer til Norge i forbindelse med det internasjonale utvekslingsprogrammet Constellations.

Nyheter

– Tilskuddene til musikklivet må styrkes

Rammevilkårene til musikklivet er den største og mest kritiske utfordringen vi står overfor akkurat nå, uttaler et samstemt landsmøte i Norsk jazzforum. - Det er et behov for styrking av tilskuddene til hele det norske musikklivet. Økonomisk forutsigbarhet for arrangørfeltet og kunstnerne er avgjørende og må på plass, sier nyvalgt styreleder, Ragnhild Menes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev