Nyheter

– Musikerne kan ikke leve på dugnad

Norsk jazz er i verdenstoppen, men musikerne har mistet livsgrunnlaget under pandemien. Jazzmusikere kan ikke leve på dugnad, ordningene for frilansere må justeres, mener et samlet landsmøte i Norsk jazzforum.

Landets jazzfestivaler, -klubber, storband og musikere var søndag 18. april samlet til digitalt landsmøte i medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum. Et enstemmig landsmøte krever bedre ordninger for landets frilansmusikere som har lidd store tap under pandemien.

Landsmøtets resolusjon
Norsk jazz er i verdstoppen innen sin profesjon. Bak dette resultatet ligger talløse timer med øving, høyere utdanning og økt profesjonalisering. Da verden stengte ned førte det til full stans på store og små scener, og norske jazzmusikere mistet alle jobbar i inn- og utland. Forskjellene mellom kunstnere som er ansatt i institusjoner og frilansere kom grelt til syne da pandemien rammet landet. Skapende og utøvende musikere i det frie feltet mistet mer eller mindre alle inntektsmuligheter over natta, og de har ikke det sikkerhetsnettet som musikere ansatt i institusjoner har.  Kompensasjonsordningene kom raskt på plass, men ble justerte ned for tidlig. Ordningene for frilansere må tilbake til 80%, opp til 6G, gjeldende fra 01.01.21. Norske jazzmusikere er klare for å entre scener i inn- og utland, men de kan ikke leve på dugnad.

Ny plan for musikk
Et samlet norsk jazzliv ber også regjeringen utarbeide en stortingsmelding om musikk.
– Meldingen bør skildre statens og regionene sitt ansvar og oppgaver for videreutvikling av det profesjonelle musikklivet. Norsk jazzforum mener fokus må være på mangfold og nyskaping i produksjon og formidling over hele landet.  En stortingsmelding om musikk bør vende lyskasteren mot tiltak som kan bidra til å styrke utøvere, skapere og arrangører i det frie feltet, forteller styreleder Ingrid Brattset om landsmøtets vedtak.

Fornyet tillit til styreleder
Ingrid Brattset fikk fornyet tillit under landsmøtet søndag og ble valgt til sin fjerde periode som styreleder for Norsk jazzforum. Musiker Stian Westerhus ble gjenvalgt som nestleder. Heidi Beate Lekang, direktør for Nordlysfestivalen, Cecilie Nogva, produsent i Moldejazz samt musikerne Dag Erik Knedal Andersen, Jakop Hauan Janssøn, Signe Irene Time og Sanskriti Shrestha, ble valgt inn som nye medlemmer av styret.

Fra forsiden

Nyheter

Nordiske jazzkometer på turné

Fem nordiske band drar på turné i regi av Nordic Jazz Comets denne høsten. Kjetil Mulelid Trio turnerer Sverige, Danmark og Finland fra 21. september, og finske Kadi Vija Key Project og svenske Post-sun-vision besøker Oslo, Bergen og Trondheim fra 8. september. Erfaringene skal benyttes i en guidebok for grønn turnering i Norden.

Nyheter

Minneord om Roald Helgheim

Minneord skrevet til minnestunden for Roald Helgheim 27. august 2021 av daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev