Nyheter

Øker og fremskynder musiker- og bandstipend

Musikermedlemmer i Norsk jazzforum kan allerede nå søke årets musiker- og bandstipend. Årets utlysning er fremskyndet på grunn av koronapandemien, og den totale potten er økt til hele 1 million kroner. Søknadsfrist er 15. april 2021.

Som i fjor fremskynder Norsk jazzforum musiker- og bandstipendene som vanligvis utlyses på høsten og utbetales i desember.

– Musikerne har mistet store deler av sin inntekt under koronapandemien. I disse tider hvor få får spilt konsert håper vi en tredobling av stipender til fordypning og øving kan bidra til formidlingsaktivitet likevel, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Den opprinnelige stipendordningen var på 335 000 kroner, men er i 2021 økt til 1 million kroner. Det betyr at langt flere vil motta stipend. I fjorårets ekstraordinære tildeling på kroner 900 000 mottok 70 musikere/band stipender mot i overkant av tjue ved ordinære tildelinger.

Norsk jazzforums musiker- og bandstipend som formål å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning. Musikere må være medlemmer av Norsk jazzforum for å søke. Søknadsfrist er 15. april 2021. Tildelingene er klare innen utgangen av mai.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her.

Fra forsiden

Nyheter

Digitalt landsmøte i Norsk jazzforum

Søndag 18. april gjennomfører Norsk jazzforum landsmøtet 2021. Over 100 representanter møtes digitalt for å sette kursen for organisasjonen de neste to årene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev