Nyheter

Kontraktsformuleringer under pandemien

De fem regionale jazzsentrene og Norsk jazzforum har sammen utarbeidet anbefalte kontraktsformuleringer for konserter som bookes under pandemien. Hensikten er å i størst mulig grad ivareta både arrangører og musikere ved eventuell avlysninger.

– Det er bred enighet i organisasjonene om at det er behov for kontrakter som sikrer både klubbene og musikerne. Vi ønsker alle å arrangere og holde kulturlivet gående, men det er risikofylt og sårbart med avlysninger på kort varsel. Disse forslagene til formuleringer vil forhåpentligvis sikre musikerne honorarutbetalinger ved avlysninger som arrangører også kan leve med, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.
– Det er veldig usikre tider og behovet for forutsigbarhet er skrikende. Dessverre er myndighetene lite til hjelp her, og det er desto viktigere å ha kontrakter som gir forutsigbar avklaring om en avlysning eller utsettelse vil skje, sier Bråtømyr.

Forslaget retter seg mot arrangører med offentlige tilskudd som har midler til å dekke utbetalinger og utgifter. Det innebærer at arrangøren garanterer for en viss prosentandel som utbetales til artist uavhengig av om konserten blir avlyst eller utsatt. I utarbeidelsen av formuleringene har organisasjonene fått juridisk hjelp fra advokatfirmaet Bing Hodneland, og det er også hentet innspill fra Creos kontraktforslag.

Bråtømyr forteller at også jazzklubbene har bidratt: – Vi har arrangert digitale møter hvor vi har gått igjennom forslaget med våre klubbmedlemmer og tatt med innspill i utformingen. Tilbakemeldingene fra klubbene er positive, og vi håper dette vil være til hjelp for alle parter.

Anbefalingene til kontraktsformuleringer kan lastes ned her (pdf).

Fra forsiden

Nyheter

Arild B. Nielsen hedret med Storbandprisen

Musiker og musikalsk leder i Hardanger Big Band, Arild B. Nielsen, ble lørdag 16. oktober hedret med Storbandprisen 2021. Nielsen er en bærebjelke for det lokale musikklivet, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for prisen, og omtaler Nielsen som en ildsjel av dimensjoner, en stor musikalsk formidler og en inspirasjon for unge musikere.

Nyheter

Hit, men ikke lenger

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 gir ikke nødvendig påfyll til et kriserammet musikkliv. - Pandemiens konsekvenser vil merkes i lang tid framover. Da forventer vi et budsjett som viser vilje til å styrke feltet. Det ser vi ikke her, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev