Nyheter

Webinar for konsertarrangører

I samarbeid med Arrangørforum inviterer Norsk jazzforum til webinar for å se nærmere på utfordringer og muligheter med å arrangere konserter igjen.

Den 19. juni arrangerer vi i samarbeid med Arrangørforum webinaret: «Hvordan kan vi jobbe innenfor nye rammer for arrangementer?» hvor vi skal se nærmere på utfordringer og muligheter med å arrangere konserter igjen. Dette er et gratis webinar for medlemmer av Norsk jazzforum, Norske kulturhus, FolkOrg, Norske Konsertarrangører, Klassisk, Norske festivaler, Norsk bluesunion, Norsk viseforum og nyMusikk.

Den 7. mai åpnet myndighetene for arrangementer med inntil 50 publikummere. Den 15. juni håper vi å ta enda et skritt i riktig retning, med åpning for inntil 200 publikummere. Det er fortsatt lenge igjen til vi kan være sammen slik vi pleier, men 200 publikummere gir større handlingsrom for noen arrangører. Situasjonen vi nå står i, med krav knyttet til smittevern, avstandsregler og andre restriksjoner er utfordrende. Det er krevende å sette seg inn i hva som må til for å skape trygge arrangementer i tiden fremover.

Hvordan kan vi få hjulene i gang igjen?
Gjennom webinaret vil vi ta for oss ulike aspekter, utfordringer og muligheter ved det å arrangere konserter etter dagens restriksjoner, retningslinjer for smittevern og juridiske vurderinger. Vi har fått med oss et ekspertpanel som vil belyse noe av det som er viktig å tenke på for å sikre trygge rammer, både for arrangører og publikum.

Decon-x jobber til daglig med kunnskapsformidling og teknologi for godt smittevern. De vil se på kravene som stilles, og hvordan dere som arrangører kan jobbe med å sikre godt smittevern på deres arrangementer.

Vår juridiske samarbeidspartner, Bing Hodneland, har bistått mange arrangører gjennom pandemien og vil også her dele sin juridiske ekspertise. De vil ta for seg og svare på de mest sentrale spørsmålene fra arrangørene.

Revolver var tidlig ute med bakgårdskonserter når myndighetene åpnet for arrangementer for inntil 50 publikummere. De vil dele sine erfaringer og gi tips til hvordan man i praksis kan gjennomføre konserter med godt smittevern for alle involverte.

Webinaret ledes av Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører.

Vi oppfordrer alle deltakere til å sende oss relevante spørsmål i forkant av webinaret. Spørsmål sendes til nyaling@konsertarrangor.no innen 17. juni kl. 12:00.

Påmeldingsfrist 18. juni 2020. Påmelding her.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til ny stimuleringsordning

Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til Kulturdepartementets nye stimuleringsordning for kulturfeltet. Kompensasjon for bortfall av inntekt for utenlandsvirksomhet for musikere samt en vederlagskompensasjonsordning er hovedpunktene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev