Nyheter

Utlyser stipend og tilpasser tilskuddsordninger

Norsk jazzforum omdisponerer midler til musikerstipend og tilpasser tilskuddordning for å opprettholde formidlingsaktivitet hos medlemmene.

Ettersom smittevernstiltak og restriksjoner for arrangementer har virket i en periode, ser Norsk jazzforum at det flates ut i antall søknader til ad hoc-tilskuddsordningen.
– Vi gjorde noen grep med ad hoc-ordningen i starten av kriseperioden for å imøtekomme våre medlemmers behov ved blant annet å ikke kreve tilskudd tilbakebetalt ved avlyste oppdrag. Vi åpnet også opp for at musikere kunne søke om kompensasjon for tapte kostnader som ikke har blitt refundert, forteller fagansvarlig i Norsk jazzforum, Ragnhild Menes.

Slike søknader er det mindre av nå, og Norsk jazzforum ser at det er behov for å gjøre noen grep med ordningene, både for å stimulere til aktivitet i konoronasituasjonen og for å kunne avhjelpe medlemmene økonomisk. Derfor omdisponeres aktivitetsmidler til musiker- og bandstipend, en stipendordning som vanligvis utlyses på høsten.

– Vi utlyser stipend allerede nå med søknadsfrist 25. mai. Da vil alle søkere få svar i løpet av juni 2020.  Vi forventer økt antall søknader i denne situasjonen, og vi mener det er viktig og riktig å gi musikermedlemmene mer midler til fordypning og øving i denne perioden vi befinner oss i, sier Menes.

Utlyser kr 650 000 i stipend
Det var opprinnelige avsatt kr 335 000 i musiker- og bandstipend for Norsk jazzforums musikermedlemmer, slik det også har vært tidligere år. Nå blir utlysningen på totalt kr 650 000. Midlene er hentet fra underforbruket av ad hoc-ordningen for musikere i denne koronaperioden samt ubenyttede midler til den internasjonale jazzdagen og reisetilskudd for musikere til Jazzahead. Søknadsfristen for stipend er 25. mai. Søknadsskjema og retningslinjer finnes her.

Tilpasning av ad hoc-tilskuddsordningene
Norsk jazzforums ad hoc-tilskuddsordning er også tilpasset koronasituasjonen. For musikere åpnes det opp for at søknader om midler til digital musikkformidling og -konsertaktivitet. Arrangører oppfordres til å søke om midler til nye løsninger for gjennomføring av arrangementer og formidling av levende musikk. Normalt kan storband kun søke om midler til konsertvirksomhet, men nå vil det kunne bevilges midler også til andre storbandtiltak, som f.eks. innspilling, digitale seminarer og øvingsalternativer.

 

Fra forsiden

Nyheter

Nordic Jazz Comets går digitalt

Det årlig nordiske showcasearrangementet Nordic Jazz Comets blir digitalt i år. Onsdag 2. desember sendes et konsertopptak med Kjetil Mulelid Trio og fire andre nordiske band.

Meld deg på vårt nyhetsbrev