Nyheter

Balansemerket til Norsk jazzforum

Norsk jazzforum, Nasjonal jazzscene og Scenekunstbruket er de første tre kulturvirksomhetene som oppnår Balansemerket, Balansekunsts merkeordning mot seksuell trakassering.

Arbeidet for å motvirke seksuell trakassering i kulturlivet fortsetter. Scenekunstbruket, Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene er de første kulturvirksomhetene som oppnår Balansemerket.

– Undersøkelser har vist at seksuell trakassering er mer utbredt i kulturfeltet enn i mange andre bransjer, og frilansmusikere er en spesielt sårbar gruppe. Det er derfor viktig at vi som medlemsorganisasjon som representerer både musikere og arrangører tar seksuell trakassering på alvor og er tydelige på at vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering i alle former, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Ingen hvilepute
De ansatte i Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene har denne våren gjennomgått Balanskunsts kursing og veiledning for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.
– Vi har gått igjennom alle deler av vår virksomhet. Vi setter inn tiltak hvor vi kan, og har klare retningslinjer og varslingsrutiner. Nå er Norsk jazzforum en stolt bærer av Balansemerket. Men dette skal selvfølgelig ikke være en hvilepute. Sammen med Balansekunst skal tiltak revideres og om nødvendig korrigeres. Dette er et kontinuerlig arbeid, sier Bråtømyr.

Trygt konsertsted
Nasjonal jazzscene vil tydeliggjøre vern og varslingsrutiner mot seksuell trakassering både i kontrakter med ansatte, tilsatte og bookede artister, samt ved å lage og henge opp plakater i lokalet og backstage. Jevnlige samtaler blant ansatte og frivillige vil fortsette å sette fokus på hvordan å identifisere og håndtere seksuell trakassering blant gjester, og understreke at ansatte og frivillige selv skal ha det trygt på jobb.

– Som konsertarrangør er vi opptatt av å tilby trygge omgivelser både til ansatte, frivillige, musikere og publikum. I prosessen med å oppnå Balansemerket, har vi satt i gang ulike tiltak som skal ivareta de forskjellige gruppene. Det er viktig for oss at Nasjonal jazzscene, Victoria, skal oppleves som et trygt konsertsted med nulltoleranse for seksuell trakassering, sier daglig leder i Nasjonal jazzscene, Jan Ole Otnæs.

Et kontinuerlig arbeid
Balansemerket tildeles med ett års varighet, deretter møtes virksomhetene og Balansekunst på ny for å utvikle en plan for forebyggende arbeid. Daglig leder i Balansekunst, Siri Haugan Holden, forklarer at kartlegging av risiko og iverksetting av tiltak mot seksuell trakassering er et kontinuerlig arbeid.

– Balansemerket kan ikke garantere for at seksuell trakassering ikke skjer, men er et verktøy for å forebygge og veilede håndteringen av seksuell trakassering i kulturvirksomheter, sier Holden.

– Både arbeidet i merkeordningen og selve merket i seg selv fungerer bevisstgjørende og holdningsskapende. På samme måte som et regnbueflagg i et lokale kan gi trygghet til utsatte grupper og synliggjøre en inkluderende holdning, ønsker vi at Balansemerket skal fungere som et tryggende standpunkt mot seksuell trakassering.

Balansekunst håper at merket kan bidra som en påminnelse om å være bevisst på makt, grenser og roller.

Tilbyr kurs over nett
Med midler fra Kulturdepartementet tilbyr Balansekunst kurs og veiledning til alle kulturvirksomheter. Kursing er en vesentlig del av Balansekunsts virksomhet, og foreningen må derfor tenke nytt i møte med Covid-19 og innføringen av smitteverntiltak. Nå tilbys nettbaserte kurs for at flere kulturvirksomheter skal kunne gjennomføre kursingen og oppnå Balansemerket i løpet av 2020.

– Mange sitter nå hver for seg i hjemmekontor. Da kan faglig påfyll og refleksjonsoppgaver gjennom nettbaserte kurs være en nyttig avveksling i den nye jobbhverdagen. Kursene vi tilbyr kan gjennomføres over videosamtale, der vi tilpasser og tar i bruk digitale løsninger som quiz, meningsmålinger og videoklipp for å variere, sier Holden.

Fra forsiden

Nyheter

900 000 kroner tildelt i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt 900 000 kroner i musiker- og bandstipend. - Musikerne mistet så godt som alt inntektsgrunnlag over natta da koronasituasjonen inntraff, og det er årsaken til at vi nå har framskyndet høstens stipender og nesten tredoblet den totale potten, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev