Nyheter

Den store kulturdagen på Arendalsuka

Norsk jazzforum har sammen med en rekke kulturorganisasjoner samlet seg om å arrangere Kulturdagen under Arendalsuka. Fra formiddagen og fram til midnatt torsdag 15. august inviteres det til debatter, presentasjoner, konserter, kulturlunsj og minglefest.

Kulturdagen under Arendalsuka arrangeres i felleskap av en rekke kulturorganisasjoner og -nettverk innen dans, scenekunst, musikkfeltet, museum og billedkunst.  Fra kl 11.00 og fram til midnatt blir det flere arrangementer både i Bakgården og på skipet Gamle Oksøy.

– For første gang samler hele feltet seg for å sette kultur på agendaen under Arendalsuka. I lørdagens Klassekampen ble det slått stort opp at kulturen har liten plass under Arendalsuka, men i motsetning til mange andre felt har kulturen faktisk samlet seg. Vi vier en hel dag til kultur, fra morgen til midnatt, hvor vi skal utfordre politikerne til debatt og sette søkelyset på de store temaene som kunsten og kulturens plass i samfunnet og dannelse og ytringsfrihet, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Kulturdagen arrangeres av Arrangørforum, Balansekunst, Kulturalliansen, Kunstnernettverket, Museumsforbundet og Musikkutstyrsordningen.

Kulturdagen 15. august:

11.00
Debatt: Fra ord til handling! Kulturmelding i praktisk politikk
Sted: Bakgården
Noen av landets mest toneangivende kulturpolitikere er invitert til debatt i Bakgården, og vi setter søkelys på blant annet kulturarenaer, det frivillige kulturlivet, likestilling og mangfold.

12.45
Kulturlunsj: Setesdalsmusikken: Snart verdensarv?

Sted: Gamle Oksøy
Kulturorganisasjonene inviterer til Kulturlunsj på Åpent skip. Det blir lett servering, mingling og orientering om arbeidet med UNESCO- søknad fra Setesdal. Det blir også musikk fra Kulturskolen i Arendal og fra Sigrid Kjetilsdotter Jore.

14.00
Debatt: Alt kan meldes!

Sted: Bakgården
I november 2018 la kulturminister Trine Skei Grande fram kulturmeldingen Kulturens kraft og denne høsten legges kunstnermeldingen fram. Hvordan brukes disse meldingene? Har de noen hensikt? Virker de? Og hvordan påvirker de kulturpolitikken?
Kunstnernettverket har invitert representanter fra alle stortingspartiene for å diskutere kunstnerpolitikk, med Aftenpostens Veslemøy Østrem som ordstyrer. Det blir også et kunstnerisk innslag ved performance-kunstner Ibrahim Fazlic.

16.00
Kultur på Åpent skip

Sted: Gamle Oksøy
Henrik Syse om «Kulturarv – does it matter? Noen filosofiske refleksjoner». Musikalsk innslag av Jonas Alaska. Det blir også lett servering og mingling.

19.30
Debatt: Dannelse og ytringsfrihet
Sted: Bakgården
Gjennom Kulturmeldingen trer dannelse tydelig frem som kulturministerens overordnede politiske prosjekt. Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen?
Debatten ledes av Veslemøy Østrem, journalist, Aftenposten.  Panelet består av stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV), Anine Kierulf (fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter), Henrik Syse (filosof, forsker ved Institutt for fredsforskning og professor ved Bjørknes Høyskole), Ole Marius Hylland (forsker Telemarksforskning), Hans Ole Rian (forbundsleder Creo), Hilde Tørdal (billedkunstner).

21.30
Konsert: Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch
Sted: Bakgården

22:30
Kulturkveld på Åpent skip
Sted: Gamle Oksøy
Blir bedre kjent med oss!
Kulturorganisasjonene inviterer til etterfest på Åpent skip.

Fra forsiden

Nyheter

900 000 kroner tildelt i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt 900 000 kroner i musiker- og bandstipend. - Musikerne mistet så godt som alt inntektsgrunnlag over natta da koronasituasjonen inntraff, og det er årsaken til at vi nå har framskyndet høstens stipender og nesten tredoblet den totale potten, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Nyheter

Koronakrisens dramatiske konsekvenser for musikklivet

Musikkindustriens Næringsråds rapport om koronakrisens konsekvenser viser at store deler av musikknæringen ble lammet over natta 12. mars. Nær nitti prosent av planlagt konsertaktivitet i 2020 er avlyst, og hele næringskjeden opplever dramatisk inntektsfall.

Meld deg på vårt nyhetsbrev