Nyheter

Ny kulturmelding

Kulturminister Trine Skei Grande la fredag 23. november fram ny kulturmelding, den første på 15 år. – God melding, men Kulturmeldingens visjoner kommer til å koste penger, oppsummerer daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Fredag 23. november la kulturminister Trine Skei Grande frem Kulturmeldingen på nye Vega Scene i Oslo.  Den forrige kom for femten år siden, i 2003, og kulturlivet har vært svært spent på hva den nye meldingen ville bringe.
– Førsteinntrykket er at dette er en god melding i form av en tydelig statlig retning og viljen for kulturpolitikken i Norge. Men det er bekymringsfullt at meldingen konstaterer at tiltakene, strategiene og prioriteringene kan gjennomføres innenfor de gjeldende ressursrammene. Vil man noe mer så må man også vise det i praksis. Kulturmeldingens visjoner kommer til å koste penger, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, som ser fram til å går i dybden på meldingen.

Meldingen skal følges opp av stortingsmeldinger og strategidokument. Det varsles en revisjon av Kulturloven, samt at KUD sammen med UD vil lage en internasjonal strategi for kultursatsing i utlandet. Det ble også lagt frem en utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdene.
– Vi venter nå på Frivillighetsmedlingen som skal komme i år, og på barne- og ungdomsmeldingen og kunstnermeldingen som skal komme i 2019, sier Bråtømyr.

Kulturmeldingen er overordnet, ideologisk og ikke instrumentell, men en politisk retning for kulturpolitikken. Den legger særlig vekt på kultur som redskap for demokratibygging/ ytringsfrihet. Meldingen er bygget rundt ni fokusområder:

  • skaper kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet
  • fremjar danning og kritisk refleksjon
  • tek vare på og formidlar kulturarv
  • skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkninga
  • er tilgjengeleg for alle og oppmuntrar den enkelte til å oppleve og delta i kulturaktivi-tetar
  • tilbyr møteplassar og byggjer fellesskap
  • fornyar seg og viser evne til omstilling
  • har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forståing
  • styrkjer norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar

Hele Kulturmeldingen kan leses her.
Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet kan lastes ned her.

Fra forsiden

Nyheter

Makt og armlengder i kulturlivet

Forrige ukes statsbudsjettdebatt ga flere spørsmål enn svar rundt de strukturelle endringene som nå skjer i forvaltningen på kunst- og kulturfeltet. I en kronikk i Morgenbladet i dag løfter Norske Konsertarrangører, Ny musikk og Norsk jazzforum en del av utfordringene rundt armlengdes avstand-prinsippet og maktsentreringen disse endringene fører til.

Nyheter

Korrigering fra departementet om tilskudd til jazzen

Overraskelsen var stor da statsbudsjettet i forrige uke foreslo å legge fire regionale jazzsentre under forvaltning av Norsk jazzforum, og samtidig ga et kutt i støtten. Nå bekrefter departementet at kuttet var feil, og at alle er foreslått med 2020-støtte pluss prisjustering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev