Nyheter

Ny kulturmelding

Kulturminister Trine Skei Grande la fredag 23. november fram ny kulturmelding, den første på 15 år. – God melding, men Kulturmeldingens visjoner kommer til å koste penger, oppsummerer daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Fredag 23. november la kulturminister Trine Skei Grande frem Kulturmeldingen på nye Vega Scene i Oslo.  Den forrige kom for femten år siden, i 2003, og kulturlivet har vært svært spent på hva den nye meldingen ville bringe.
– Førsteinntrykket er at dette er en god melding i form av en tydelig statlig retning og viljen for kulturpolitikken i Norge. Men det er bekymringsfullt at meldingen konstaterer at tiltakene, strategiene og prioriteringene kan gjennomføres innenfor de gjeldende ressursrammene. Vil man noe mer så må man også vise det i praksis. Kulturmeldingens visjoner kommer til å koste penger, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, som ser fram til å går i dybden på meldingen.

Meldingen skal følges opp av stortingsmeldinger og strategidokument. Det varsles en revisjon av Kulturloven, samt at KUD sammen med UD vil lage en internasjonal strategi for kultursatsing i utlandet. Det ble også lagt frem en utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdene.
– Vi venter nå på Frivillighetsmedlingen som skal komme i år, og på barne- og ungdomsmeldingen og kunstnermeldingen som skal komme i 2019, sier Bråtømyr.

Kulturmeldingen er overordnet, ideologisk og ikke instrumentell, men en politisk retning for kulturpolitikken. Den legger særlig vekt på kultur som redskap for demokratibygging/ ytringsfrihet. Meldingen er bygget rundt ni fokusområder:

  • skaper kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet
  • fremjar danning og kritisk refleksjon
  • tek vare på og formidlar kulturarv
  • skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkninga
  • er tilgjengeleg for alle og oppmuntrar den enkelte til å oppleve og delta i kulturaktivi-tetar
  • tilbyr møteplassar og byggjer fellesskap
  • fornyar seg og viser evne til omstilling
  • har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forståing
  • styrkjer norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar

Hele Kulturmeldingen kan leses her.
Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet kan lastes ned her.

Fra forsiden

Nyheter

900 000 kroner tildelt i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt 900 000 kroner i musiker- og bandstipend. - Musikerne mistet så godt som alt inntektsgrunnlag over natta da koronasituasjonen inntraff, og det er årsaken til at vi nå har framskyndet høstens stipender og nesten tredoblet den totale potten, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Nyheter

Koronakrisens dramatiske konsekvenser for musikklivet

Musikkindustriens Næringsråds rapport om koronakrisens konsekvenser viser at store deler av musikknæringen ble lammet over natta 12. mars. Nær nitti prosent av planlagt konsertaktivitet i 2020 er avlyst, og hele næringskjeden opplever dramatisk inntektsfall.

Meld deg på vårt nyhetsbrev