Nyheter

Norsk jazzforum inviterer til landsmøte 2019

Midtnorsk jazzsenter er vertskap når Norsk jazzforum inviterer til landsmøte i Trondheim 30. – 31. mars 2019.

I mars 2019 arrangerer Norsk jazzforum landsmøte i Trondheim. Landsmøteforhandlingene vil finne sted på Dokkhuset, og overnatting vil fordeles på tre nærliggende hotell. Landsmøtet åpner lørdag 30. mars kl 11:00 og avsluttes søndag 31. mars kl 16:00.

Påmeldingsfrist: 15. februar 2019. Påmeldingsskjema her.

Forslag til saker
I samsvar med vedtektene anmodes medlemmer om å sende inn forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøte 2019. Forslag til saker må være Norsk jazzforum i hende senest 10. desember 2018.

Styrevalg
Valgkomiteen er i gang med arbeidet frem mot landsmøtet og oppfordrer alle medlemmer til å sende inn forslag til aktuelle styrekandidater. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Merete Søbstad på epost. Vennligst begrunn forslaget/si noen ord om kandidaten og oppgi kontaktinfo. Frist for forslag er 10. desember 2018.

Hvem kan delta?
Hvert medlemslag kan stille med én delegat (stemmeberettiget) og én observatør. Norsk jazzforums vedtekter §4 gir mer informasjon om landsmøtet og deltagelse.

Musikermedlemmer (MAU):
Ihht. vedtektenes § 4.1.3 skal det oppnevnes 20 representanter fra musikergruppen. Musikerdelegater oppnevnes på nasjonalt møte i medlemsgrupperingen profesjonelle jazzmusikere i januar 2019.

Det er også mulig å stille som observatør. Observatører har ingen stemmerett, men tale- og forslagsrett i henhold til landsmøtets vedtak.

Fra forsiden

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend 2023

Norsk jazzforum skal fordele kr. 800 000 i musiker- og bandstipend denne høsten. Ordinære musikermedlemmer av Norsk jazzforum inviteres til å søke om personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Intervju

Visdommens vokter

Men det største ressursnettverket i norsk jazz fullt intakt, går Jan Ole Otnæs inn i pensjonistenes rekker. Norsk jazzliv har nytt godt av Otnæs-epoken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev