Nyheter

Veien mot Jazzahead 2019

Norsk jazzforum og Music Norway er godt i gang med planlegging mot Jazzahead 2019 hvor Norge er invitert til å være partnerland. En internasjonal jury vil plukket ut de norske bandene og artistene til konsertprogrammet.

Jazzahead i Bremen, Tyskland, er verdens største konferanse, messe og showcasefestival for den globale jazzbransjen.
At Norge nå blir partnerland, gir oss en unik mulighet til å synliggjøre den store bredden og kvaliteten til våre utøvere. Ifølge Peter Schultze, direktør i Jazzahead, har Norge ord på seg for å være en stormakt innen den europeiske jazzen, men mangler noe infrastruktur i bransjeleddet. En slik satsing vil kunne gi et løft for hele støtteapparatet og muliggjøre rekruttering av nye aktører, sier fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen. Han forteller videre at ledelsen i Jazzahead ble særlig begeistret over å høre at Norge i tillegg vil være gjesteland under bokmessen i Frankfurt og Film-Berlinalen i Berlin.
– Dette vil få positive ringvirkninger også for Jazzahead, ikke bare norsk kultur, sier Skjerven Larsen.

Jazzahead-jury velger band
Som del av det norske fokuset på Jazzahead, blir den første dagen viet norsk jazz med totalt 8 showcasekonserter. Det er en internasjonale jury med to norske representanter som vil plukke ut bandene blant innkomne søknader.  Søknadsskjema vil legges ut på jazzahead.de i september, og Norsk jazzforum vil sende ut informasjon om dette så snart søknadsskjemaet er tilgjengelig.

Sentral plass i konsert- og messeprogrammet
Som partnerland vil norsk jazz være godt synlig med sentral plassering i messehallen, og det første som vil møte delegatene er en stor partnerland-lounge. Det blir norsk musikk under den store gallakonserten i tillegg til en egen showcasekveld, Norwegian Night, med åtte norske band. Det vil bli norsk festival-kick off, after party og norsk representasjon i seminarprogrammet. De to ukene i forkant av Jazzahead vil norsk kunst presenteres i Bremen gjennom utstillinger og på andre visningsarenaer.
– Jazzahead har siden starten vært viktig for oss i vårt internasjonale arbeid. Det norske fokuset under messa i 2019 gir oss en unik sjanse til å få et enda sterkere forfeste, sier Skjerven Larsen. Han vil sammen med er arbeidsutvalg bestående av Aslak Oppebøen (Music Norway), Nina Torske (Vestnorsk jazzsenter) og Jan Ole Otnæs (Nasjonal jazzscene) være ansvarlig for planleggingen av de norske aktivitetene.

Fra forsiden

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend 2023

Norsk jazzforum skal fordele kr. 800 000 i musiker- og bandstipend denne høsten. Ordinære musikermedlemmer av Norsk jazzforum inviteres til å søke om personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Intervju

Visdommens vokter

Men det største ressursnettverket i norsk jazz fullt intakt, går Jan Ole Otnæs inn i pensjonistenes rekker. Norsk jazzliv har nytt godt av Otnæs-epoken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev