Nyheter

Høringssvar om regionreformen

Norsk jazzforum har levert høringssvar til kommunal- og moderniseringsdepartementets rapport «Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene».

Et ekspertutvalg nedsatt av kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene, og rapporten ble nylig lagt ut på høring. Norsk jazzforum har sendt høringsinnspill til Del V Kultur og kulturminnevern, 15 KULTUR.
Hele høringssvaret kan lastes ned her: Høringssvar til rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene_Norsk jazzforum

Fra forsiden

Nyheter

Europeisk jazztreff

Torsdag 13. september samles europeisk jazzbransje til European Jazz Conference i Lisboa. Norsk jazz er representert både i konsert- og konferanseprogrammet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev