Nyheter

Jazzutdanningene inn i Norsk jazzforum

Et overveldende flertall på helgens landsmøte for Norsk jazzforum stemte for å etablere en ny medlemsgruppe for utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning. Landsmøtet vedtok også at organisasjonen skal arbeide for økte rammer for norske jazzensembler og en fast finansiering av regionale jazzorkestre.

Over hundre delegater fra det organiserte jazzlivet var denne helgen samlet til medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum sitt landsmøte i Bergen. Landsmøtet stod samlet om to av de kanskje viktigste sakene som ble foreslått.

Utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning ble vedtatt som ny medlemsgruppe i Norsk jazzforum.
– Ved å ha med utdanningene blir vi en styrket organisasjon. Den kompetansen de sitter med er viktig, og vi vil få faglig utbytte av hverandre, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, og ønsker den nye medlemsgruppen velkommen.

Det var Ernst Wiggo Sandbakk, daglig leder for Trondheim Jazzfestival og førsteamanuensis ved Jazzlinja på NTNU, som la fram forslaget på vegne av NTNU og NMH.
– Tida er inne for å invitere utdanningsmiljøet inn, sa Sandbakk, og viste til at høyere jazzutdanning representerer en omfattende og betydningsfull sektor i jazzlivet.

Styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, ble gjenvalgt for en ny periode. (foto: Jarle H. Moe)
Styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, ble gjenvalgt for en ny periode. (foto: Jarle H. Moe)

Satsing på jazzorkestre
Landsmøtet vedtok også at organisasjonen i kommende periode skal arbeide for en økt satsing på norske jazzensembler gjennom blant annet en fast finansiering av regionale jazzorkestre.
– Jeg er veldig glad for at landsmøtet vedtok en økt satsing på jazzensembler, sier styreleder Ingrid Brattset.
– Norge har mange små og store profesjonelle jazzensembler som alle jobber med formidling av musikk på et høyt nivå både i inn- og utland. Det er et stort behov for styrking av ensembleordningen i Kulturrådet noe et samlet Landsmøte har gitt oss i oppdrag å jobbe målrettet for, sier Brattset, og fortsetter: – Vi vil også jobbe for en stabil struktur for våre jazzorkestre som er knyttet til de regionale jazzsentrene.

Det arbeides i dag med å utvikle mandat for jazzorkestrene som er knyttet til de regionale jazzsentrene. Sentralt står blant annet det å bidra som kvalitativ drivkraft i utviklingen i egen region, og være viktige rekrutteringskilder for yngre musikere. Det er også en målsetting å sikte etter å ha et høyt internasjonalt nivå.

Fornyet tillit til styreleder
Styreleder Ingrid Brattset fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt av et enstemmig landsmøte til en ny periode. – Vi har fått masse innspill fra landsmøtet til det nye styret, og dette skal vi ta med oss, sa Brattset i sin avslutningstale. Hun nevnte blant annet samarbeid med næringslivet som et viktig punkt styret vil jobbe med videre.

For første gang i Norsk jazzforums historie har styrevalget forløpt uten benkeforslag, og Brattset roste valgkomiteen for et solid arbeid. Musiker Håkon Kornstad ble valgt som ny nestleder.

Norsk jazzforums nye styre. Fra venstre: Terje Lauvdal, Ingrid Brattset (styreleder), Ståle Liavik Solberg, Didrik Ingvaldsen, Brynjar Rasmussen, Hanna Paulsberg, Tollef Østvang, Hilde Høgseth, Per Axel Koch og Inger Haugan Aasland.  Ikke tilstede: Trude Storheim og Håkon Kornstad (nestleder). (foto: Jarle H. Moe)
Norsk jazzforums nye styre. Fra venstre: Terje Lauvdal, Ingrid Brattset (styreleder), Ståle Liavik Solberg, Didrik Ingvaldsen, Brynjar Rasmussen, Hanna Paulsberg, Tollef Østvang, Hilde Høgseth, Per Axel Koch og Inger Haugan Aasland. Ikke tilstede: Trude Storheim og nestleder Håkon Kornstad. (foto: Jarle H. Moe)

Norsk jazzforums styre for perioden 2017 – 2019:
Ingrid Brattset, styreleder
Håkon Kornstad, nestleder ny
Inger Haugan Aasland
Trude Storheim ny
Brynjar Rasmussen
Tollef Østvang
Per Axel Koch
Hanna Paulsberg  ny
Hilde Høgseth  ny
Vara:
Didrik Ingvaldsen  ny
Ståle Liavik Solberg
Terje Lauvdal  ny

Landsmøtedelegatene samlet utenfor USF Verftet i Bergen. (foto: Jarle H. Moe)
Landsmøtedelegatene samlet utenfor USF Verftet i Bergen. (foto: Jarle H. Moe)

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev