Nyheter

Dag to av landsmøtet

Fruktbar diskusjon om levevilkår, forslag til ny medlemsgruppe og gjennomgang av ny strategiplan. Landsmøtet ruller videre.

Tekst og foto: Pål Buset

Etter en åpningsdag prega av formaliteter, er det godt å komme i gang med litt skikkelig god, gammal landsmøtespenning. Etter kulturelt innslag med Tore Johansen (trompet) og Jan Gunnar Hoff (piano), ruller møteleder i gang dagens første punkt: Forslag til vedtektsendringer.

Vedtekter er ikke uten betydning for en organisasjon. Derfor er det også viktig at de er presist formulert. Slik tar punktet raskt betydelig lenger til enn planlagt. Årets lille filologiske nøtt, er ’behandle’.
Andre setning i innledning til §4.1.4 foreslås endret fra «Landsmøtets saksliste skal bestå av…» til «Landsmøtet skal behandle…»:

For de som ikke kan resten av §4.1.4 utenat, betyr det at landsmøtet skal behandle årsrapport, regnskap, innkomne saker, med mer. Men kan et allerede revisorgodkjent regnskap ’behandles’? Ja mener noen. Nei mener andre. Slik går en time med til språklig hygge før styreleder Kristin Danielsen setter ned biblioteksjeffoten:
”Behandle er i følge ordboka å bearbeide, betjene eller drøfte. Altså ikke noe vi kan gjøre med et regnskap som allerede er godkjent.”

Videre kommer et litt mer revolusjonerende forslag. Skal en ny medlemsgruppe tillates i Norsk jazzforum?

Sak 5b: Forslag om endring i vedtektenes §3 om medlemskap:
Legge til gruppen «profesjonelle formidlere og produsenter» blant de som kan søke om medlemskap i Norsk jazzforum.

Det diskuteres fram og tilbake.
Ine Hoem mener det er en god idé. – Veldig mye krefter som går med på turnelegging og søknadsarbeid.
Hun får støtte av Bugge Wesseltoft.

Thomas Winther er redd for hvilke konsekvenser det vil ha for fordeling av midler.

Anders Eriksson, forslagets far, presiserer at mange musikere har management som søker penger fra Norsk jazzforum. I realiteten er det ofte management som søker støtte fra Kulturrådet og andre.

Det blir satt strek. Det er tid for votering. Nummerark i været for de som ønsker endringen. Skikkelig landsmøtethriller. Det er ganske mange armer i været. Det må da være kvalifisert flertall? Tellekorpset teller. Møteleder driver hoderegning.
– 42 stemmer for. Det er simpelt flertall, men ikke to tredjedelers flertall. Forslaget faller.

Landsmøte, dag 2. Foto: Pål Buset.
Landsmøte, dag 2. Foto: Pål Buset.

Etter lunsj går styremedlem i Norsk jazzforum, Bjørnar Vasenden, gjennom forslag til strategiplan for perioden 2015 – 2019.

Kort oppsummert er de viktigste områdene som følger.

– Jobbmuligheter og levevilkår.
– Styrke samarbeid mellom ulike medlemsgrupper.
– Satse på regional og nasjonal konsert og turnévirksomhet.
– Offensiv formidling.
– Synliggjøre og vektlegge jazzens egenverdi som kunstform, og kunstens generelle verdi i samfunnet.

Redaksjonskomiteen skal ta imot forslag til endringer, og legge frem disse på søndagens møte før endelig strategiplan vedtas.

Så er det klart for dagens høydepunkt. En analyse av rapporten om kunstneres levevilkår som tidligere i år, Kunstens autonomi og kunstens økonomi, ved Odd Langklopp i MFO.

Langklopp forklarer. Enkelt forklart er det flere kunstnere enn ved sist undersøkelse (2006) og innenfor de aller fleste uttrykksformer har inntektsgrunnlaget gått ned. For jazzmusikere, med unntak av fast ansatte, gjerne innenfor klassisk, er det stadig færre som kan leve utelukkende på kunstnerisk virksomhet. De fleste må kombinere med mer eller mindre relevante bijobber. Dette er en av grunnene til at MFO har vedtatt å anbefale honorarsatsen for profesjonelle musikere til 4100 kroner. En etterlengta justering.

Dette er også utgangspunktet for årets workshop. Ti grupper på tvers av medlemskategoriene diskuterer hvordan musikernes levevilkår best mulig kan sikres og hvordan det kan gjøres uten at det gir røde tall i arrangørenes regnskap.

Her er en liten best of fra de ulike gruppene:

«Stor forståelse for honorarkrav, samtidig umulig for mange klubbers økonomi.»

«Lage heldagsjobb som til sammen blir kr 4100, kontorkonsert, skolekonsert, institusjonskonsert etc.»

«Utfordring med turnélegging. Det er en tung jobb å booke turnéer.»

«Trenger systemer som hjelper arrangørene til å nå ut til kommune og fylke.»

«Managementbiten er viktig å ta videre, for å legge til rette for framtida.»

«Øke prisen per konsertbillett sakte men sikkert.»

«Tilby bytteordninger i forbindelse med produksjoner og skape engasjement i det lokale næringslivet.»

«Få næringslivet inn styret.»

«Musikere må ha noe å tilby som publikum faktisk vil høre på. Ellers stopper det opp. En må være relevant og formidle godt»

«Utfordring som arrangør ved honorering. Har musikere i tillegg fått støtte fra to – tre andre før de booker jobb? Ønsker åpenhet.»

«Gratiskonserter bør unngås – gir dårlig oppdragelse av publikum»

«Situasjonen i arbeidsmarkedet: Knallhard. Men konkurransen skjerper kvalitetsnivået. Økt satsing på turnévirksomhet er viktig»

Når landsmøtemiddagen nærmer seg og flere av delegatene har begitt seg ut på sightseeing i Bodø, tar Jazzinorges utjagde en liten prat med daglig leder Gry Bråtømyr.
– Hva synes du har kommet ut av landsmøtet så langt?
– Jeg er svært godt fornøyd så langt. Landsmøtet viser seg som en engasjert forsamling. Jeg er fornøyd med gruppearbeidet fordi jeg ser at folk stiller opp og engasjerer seg rundt viktige spørsmål som berører så vel arrangører som musikere, og de felles utfordringene vi har framover. Morgendagen blir også veldig spennende. Jeg gleder meg til å se hva redaksjonskomiteen legger fram og hvilken strategiplan styret og jeg får med oss fra landsmøtet.

Fra forsiden

Nyheter

1 million kroner i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har fordelt 1 million kroner i musiker- og bandstipend for 2022. Saksofonist Elisabeth Lid Trøen, multiinstrumentalist Stian Carstensen og bassist Guro Skumsnes Moe er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend. Majãz, Hanna Paulsberg Concept og Maridalen er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Meld deg på vårt nyhetsbrev