Tilskuddsordninger

333 000 stipendkroner til jazzmusikere

Saksofonist Marius Neset (bildet) og vokalist Susanna Wallumrød er blant ni musikere som mottar Norsk jazzforums fordypningsstipend for 2015. Duplex, Espen Eriksen Trio og Jon Balkes Batagraf er blant mottakerne av bandstipend. Årets søknadsmengde var rekordstor med en økning på nærmere femti prosent fra i fjor.

Det kom inn 287 søknader til Norsk jazzforums musiker- og bandstipend for 2015 – en økning på nærmere femti prosent fra i fjor.

– Den rekordstore søknadsbunken forteller om et mangfoldig og vitalt norsk jazzmiljø. Det er svært gledelig, og vi ser samme utvikling i andre tilskuddsordninger, sier Øyvind Skjerven Larsen, prosjektansvarlig i Norsk jazzforum.
– Dette er midler som går til spissede prosjekter som bidrar til kunstnerisk utvikling og fornyelse, forteller Skjerven Larsen.

Norsk jazzforum deler årlig ut musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Stipendenes formål er å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning. Det var 287 søkere til Norsk jazzforums musiker- og bandstipend for 2015, og av disse har 16 band og 9 musikere fått tildelt stipender på til sammen kr. 333 000.

Følgende er tildelt stipend for 2015:
Fordypningsstipend:
Fredrik Luhr Dietrichson                                          kr. 10 000
Ivan Mazuze                                                            kr. 10 000
Lars Jakob Rudjord                                                  kr. 10 000
Marius Neset                                                           kr. 10 000
André Roligheten                                                     kr. 10 000
Sigurd Hole                                                             kr. 10 000
Jarle Vespestad                                                       kr. 10 000
Jan Magne Førde                                                    kr. 10 000
Susanna Karolina Wallumrød                                    kr. 10 000

Bandstipend:
Heidi Skjerve                                                            kr. 15 000
Building Instrument   (Øyvind Hegg-Lunde)                 kr. 15 000
DaMaNa – Dag Magnus Narvesen oktett                      kr. 18 000
Honest John (Klaus Ellerhusen Holm)                          kr. 18 000
BOL&SNAH (Tone Åse)                                              kr. 15 000
NEWKS TIME (Roger Johansen)                                kr. 15 000
Gisle Torvik Trio                                                         kr. 15 000
Espen Eriksen Trio                                                    kr. 15 000
Ole Jørn Myklebust Trio                                              kr. 15 000
Waldemar 4 (Trygve Waldemar Fiske)                         kr. 15 000
Eldbjørg Raknes & Oscar Grönberg                             kr. 12 000
Knut Kristiansen Quartet                                             kr. 15 000
Duplex (Harald Lassen)                                               kr. 12 000
Bjørn Alterhaug Quintet                                                kr. 18 000
Batagraf (Jon Balke)                                                   kr. 15 000
InterStatic (Roy Powell)                                               kr. 15 000

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev