Nyheter

Små endringer på jazzfeltet

Konsertarrangører og musikkfestivaler får en gledelig økning i statsbudsjettet, men jazzfeltet ellers er stort sett indeksregulert. KUD setter også i gang en ønsket forsøksordning for likestillingsprosjekter på musikkområdet.

Regjeringen øker kulturbudsjettet med 889,3 millioner kroner og nærmer seg med dette målet om 1% til kultur innen 2014. Den største økningen får de store institusjonene. Jazzfeltet er stort sett indeksregulert.  Dette gjelder også for Nasjonal jazzscene. – Jazzens hovedscene har lagt bak seg et meget godt år med publikumsrekord, men Nasjonal jazzscene har behov for vedlikehold og oppgraderinger, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø. Nasjonal jazzscene gjennomførte i helgen en større nordnorsk satsing, og senere denne uka står to kvelder med European Jazz Nights på programmet.  Jazzscenen er stolt over den økte publikumstilstrømningen de har opplevd, og hadde altså håpet på en økning i budsjettet til nødvendig oppgradering i 2013.

Økning til festivaler og arrangører
I en budsjettlekkasje før helgen kom det fram at Kulturdepartementet vil øke både arrangør- og festivalstøtten med henholdsvis fem og tre millioner kroner. Norsk jazzforum mener dette er et viktig tiltak. – Vi forstår det slik at det antakelig vil bli fulgt av et forsterket krav til festivalene om kvalitet og egenart i et marked som nå er relativt opphetet, sier Tore Flesjø. Han understreker samtidig at det er viktig at de etablerte festivalene på nivået under knutepunktfestivalene gjennom dette gis en forutsigbar og flerårig støtte.
– Det er også fint at nyetableringen av Music Norway blir fulgt opp økonomisk samtidig som at det er gitt aksept til at Norsk kulturråd fortsatt kan gi tilskudd til turneer i utlandet, sier Flesjø.

Forsøksordning for likestillingsprosjekter på musikkområdet
Kulturdepartementet har satt av 1 million kroner til en forsøksordning til likestillingsprosjekter på musikkområdet. I tillegg skal KUD gå i dialog med institusjonene og Norsk kulturråd om større fokus på kjønnsbalanse i tildelingene.  – Det er gledelig at Kulturdepartementet tar kjønnsubalansen i norsk musikk på alvor, men vi skulle ønske at de turte å være mer offensive, sier informasjonsansvarlig i Norsk jazzforum, Camilla Slaattun Brauer. Sammen med sju andre organisasjoner har Norsk jazzforum levert et omfattende innspill til Kulturdepartementet for bedring av kjønnsbalansen i det norske musikklivet. Innspillet «Balansekunst» ba om ti millioner kroner over fire år til en langsiktig og målrettet ordning.
– Det er nødvendig å sette i gang langsiktige tiltak på mange ulike nivåer for å utjevne kjønnsubalansen i norsk musikkliv. Det gjelder områder som rekruttering av barn og unge, tiltak i overgangen fra amatør til profesjonell musiker og en høyere andel kvinner i posisjoner hvor beslutninger blir tatt. Forslaget i statsbudsjettet er et skritt på vei i riktig retning, og vi forventer at dette følges opp i årene som kommer, sier Slaattun Brauer.

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev