Nyheter

Samstemt innspill

De seks Samstemt!-organisasjonen leverte i forrige uke sitt innspill til statsbudsjettet for 2013. Politikerne fikk med seg organisasjonenes felles prioriteringer inn i regjeringens budsjettkonferanse som startet 11. mars.

– De siste årene har det skjedd flere strukturelle endringer for det rytmiske musikkfeltet, både gjennom Kulturløftet I og II, samt i kjølvannet av St.meld. nr 21 (2007-2008) «Samspill». Det er likevel fortsatt nødvendig med videreutvikling gjennom å øke eksisterende tilskuddsordninger. Det må også arbeides for forutsigbarhet for de ulike aktørene, og ikke minst for kunstnernes levekår, står det å lese i Samstemt!s innspill til statsbudsjettet for 2013.

Samstemt! har samlet seg om fire hovedprioriteringer som innspill til statsbudsjettet for 2013:
• Anstendige levekår for utøvere, musikere og artister
• Fortsatt satsing på helårsarrangørene, og mer langsiktighet i festivalstøtten
• KOMP – fokus på kompetanseheving i alle ledd
• Publiseringsstøtte – styrking og profesjonalisering av fonogramproduksjon

Syvende innspill til statsbudsjettet
Samstemt! startet opp våren 2004 etter at musikkorganisasjonene ble direkte oppfordret av kulturpolitikere til å stå samlet om felles krav. Siden har Samstemt! levert innspill til statsbudsjettene og laget utredninger på oppdrag fra Kulturdepartementet.
Inspillet til statsbudsjettet for 2013 er nummer syv i rekken av Samstemt!dokumenter. Tallene er oppdatert fra tidligere innsendte innspill i forhold til hvor det rytmiske musikkfeltet står i dag.
Samarbeidet Samstemt! består av musikkorganisasjonene Fono, FolkOrg, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund,GramArt og Ny Musikk.

Hele Samstemt!s innspill til statsbudsjettet 2013 kan du lese her.

Fra forsiden

Nyheter

Søk deltakelse i Nordic Jazz Comets 2023

Det nordiske samarbeidsprosjektet Nordic Jazz Comets presenterer hvert år fem band for nordisk bransje og publikum gjennom nettverksbygging og konserter. Nå er det åpent for å søke om deltakelse i Nordic Jazz Comets 2023 som arrangeres i Sverige i midten av mai neste år.

Meld deg på vårt nyhetsbrev