Nyheter

Samstemt innspill

De seks Samstemt!-organisasjonen leverte i forrige uke sitt innspill til statsbudsjettet for 2013. Politikerne fikk med seg organisasjonenes felles prioriteringer inn i regjeringens budsjettkonferanse som startet 11. mars.

– De siste årene har det skjedd flere strukturelle endringer for det rytmiske musikkfeltet, både gjennom Kulturløftet I og II, samt i kjølvannet av St.meld. nr 21 (2007-2008) «Samspill». Det er likevel fortsatt nødvendig med videreutvikling gjennom å øke eksisterende tilskuddsordninger. Det må også arbeides for forutsigbarhet for de ulike aktørene, og ikke minst for kunstnernes levekår, står det å lese i Samstemt!s innspill til statsbudsjettet for 2013.

Samstemt! har samlet seg om fire hovedprioriteringer som innspill til statsbudsjettet for 2013:
• Anstendige levekår for utøvere, musikere og artister
• Fortsatt satsing på helårsarrangørene, og mer langsiktighet i festivalstøtten
• KOMP – fokus på kompetanseheving i alle ledd
• Publiseringsstøtte – styrking og profesjonalisering av fonogramproduksjon

Syvende innspill til statsbudsjettet
Samstemt! startet opp våren 2004 etter at musikkorganisasjonene ble direkte oppfordret av kulturpolitikere til å stå samlet om felles krav. Siden har Samstemt! levert innspill til statsbudsjettene og laget utredninger på oppdrag fra Kulturdepartementet.
Inspillet til statsbudsjettet for 2013 er nummer syv i rekken av Samstemt!dokumenter. Tallene er oppdatert fra tidligere innsendte innspill i forhold til hvor det rytmiske musikkfeltet står i dag.
Samarbeidet Samstemt! består av musikkorganisasjonene Fono, FolkOrg, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund,GramArt og Ny Musikk.

Hele Samstemt!s innspill til statsbudsjettet 2013 kan du lese her.

Fra forsiden

Nyheter

Nytt europeisk utvekslingsprogram

Kjetil Mulelid reiser til Nederland og belgiske Mattias de Craene kommer til Norge i forbindelse med det internasjonale utvekslingsprogrammet Constellations.

Nyheter

– Tilskuddene til musikklivet må styrkes

Rammevilkårene til musikklivet er den største og mest kritiske utfordringen vi står overfor akkurat nå, uttaler et samstemt landsmøte i Norsk jazzforum. - Det er et behov for styrking av tilskuddene til hele det norske musikklivet. Økonomisk forutsigbarhet for arrangørfeltet og kunstnerne er avgjørende og må på plass, sier nyvalgt styreleder, Ragnhild Menes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev