Nyheter

Årets KOMP-tildelinger

KOMP er en statlig støtteordning for kortere kurs, opplæring og andre kompetansehevende tiltak. Av 264 innkomne søknader har utvalget gjort 152 tildelinger i 2012.

KOMP ble opprettet i 2010 og administreres av Norsk musikkråd. KOMP er en statlig støtteordning innen folkemusikk, jazz, rock, verdensmusikk etc.

Mange søknader i år også
Innen søknadsfristen 15. desember kom det inn 264 søknader til KOMP 2012, med et samlet søknadsbeløp på vel 7,1 millioner kroner. Til fordeling sto kun 1.570.000 kroner.
Etter en utfordrende prioriteringsjobb gjorde utvalget 152 tildelinger.
– I forhold til antall søknader og kvalitet på søknadene var rammen altfor liten, sier fordelingsutvalgets leder Tonje Johansson. – Til tross for hard prioritering fra starten endte tildelinga med en ubehagelig, men nødvendig ”høvling”.  Alle tildelingene ble mindre enn ønskelig. Utvalget var også tvunget til helt å avslå mange gode søknader. – Selv med årets beskjedne utlysning burde rammen vært minst dobbelt så stor, avslutter Johansson.

Mangel på midler i potten
– Antallet søknader og gapet mellom søknadssum og økonomien i ordninga viser at behovet for en støtteordning som ivaretar opplæring og musikkutvikling på det rytmiske feltet er stort, sier utvalgets sekretær Erlend Rasmussen. – I samarbeid med sjangerorganisasjonene vil Norsk musikkråd jobbe videre for å få til en solid økning på søknadspotten i KOMP.
– KOMP bidrar til viktig kvalitetsheving blant både barn, unge og voksne innen alle de rytmiske sjangrene og over hele landet. Vi håper Kulturdepartementet ser behovet for å øke denne bevilgningen neste år, avslutter Rasmussen.

Her kan du se fullstendig tildelingsliste for 2012. 

Fra forsiden

Nyheter

Festivaler i fleng tross alt

Med halsstarrig optimisme gjenoppstår jazzfestivalene på Hamar, i Trondheim og Stavanger i begynnelsen av mai. Og flere følger.

Nyheter

– Musikerne kan ikke leve på dugnad

Norsk jazz er i verdenstoppen, men musikerne har mistet livsgrunnlaget under pandemien. Jazzmusikere kan ikke leve på dugnad, ordningene for frilansere må justeres, mener et samlet landsmøte i Norsk jazzforum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev