Nyheter

Musikermøte i januar 2012

Norsk jazzforums musikermedlemmer inviteres til møte i Musikernes arbeidsutvalg (MAU) og til det store tverrsjangerlige musikermøtet 9. januar 2012. Påmeldingsfrist er 15. desember!

Musikernes arbeidsutvalg i Njf (MAU) inviterer til sitt årlige møte for musikermedlemmene i Norsk jazzforum. Etter lunsj håper vi alle har anledning til delta på det utvidede musikermøtet for alle sjangere som arrangeres av Norsk jazzforum i samarbeid med Mfo, GramArt og FolkOrg.

Musikermøtet 2012
sted: Nasjonal jazzscene, Oslo
dato: mandag 9. januar 2012
kl. 10:00 – 13:00 MAU (Norsk jazzforums medlemmer)
kl. 13:00 – 14:00 Felles lunsj
kl. 14:00 – 18:00 Fellesmøte (musikermøte for profesjonelle musikere i alle sjangre)
kl. 18:00 –  ………. Buffé og sosialt utover kvelden

Påmelding innen 15. desember 2011.  
Gi beskjed om du vil delta på ett eller begge møtene.
Påmelding sendes til Norsk jazzforum.

Tilreisende musikermedlemmer av Norsk jazzforum får dekket utgifter til reise på rimeligste måte.  Alle bestiller egen reise og får beløpet refundert ved levering av bilag til Norsk jazzforum.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til ny stimuleringsordning

Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til Kulturdepartementets nye stimuleringsordning for kulturfeltet. Kompensasjon for bortfall av inntekt for utenlandsvirksomhet for musikere samt en vederlagskompensasjonsordning er hovedpunktene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev