Nyheter

Lanserer netthåndbok om barnejazz

Norsk jazzforum har de siste to årene hatt et sterkt fokus på hvordan man kan får mer jazz ut til barn og unge. Nå lanserer organisasjonen den nettbaserte håndboken «Barnejazz fra A-Å» hvor det er samlet nyttig informasjon, tips og råd om konserter og prosjekter for barn.

Hovedbilde av Håkon Kornstad fra Kornstadveko på Voss (foto: Vidar Herre/Vossa Jazz)

– Vi mener at ved å fokusere på denne målgruppen vil man som musiker lære litt mer om seg selv, om det å opptre foran et ærlig publikum, om det å utfordre seg selv og tenke utenfor de vante rammene. Og vi mener at arrangører får masse igjen ved å arrangere for nettopp barn og unge. Ikke minst er dette et viktig ledd i å rekruttere et nytt publikum, både barn, deres foreldre og besteforeldre, sier formidlingskonsulent i Norsk jazzforum, Tonje Johansson.

“Barnejazz fra A-Å” er laget for å samle all nyttig informasjon, tips og råd om konserter og prosjekter hovedsakelig for barn. Her finner man som arrangør en oversikt over hvilke musikere som gjør prosjekter for denne aldersgruppen, og som musiker finner man oversikt over klubber og festivaler som arrangerer konserter for barn. Håndboken inneholder også tips og råd om hvordan man kan forberede og gjennomføre konserter for denne publikumsgruppen, samt oversikt over seminarer/workshops.
«Barnejazz fra A-Å» finner du her

Eget arbeidsutvalg
Det var på Norsk jazzforums landsmøte i april 2009 det ble vedtatt at organisasjonen skal jobbe for å stimulere til tiltak for å utvikle publikumspotensialet, spesielt i forhold til konserter, verksteder og prosjekter for og med barn og unge under 18 år. I etterkant av landsmøtet valgte styret å sette ned et utvalg som skal jobbe for å nå dette målet. Utvalget består av Trude Storheim (Vossa Jazz), Linda Skipnes Strand (Nasjonal jazzscene), Andreas Fætten (Kampenjazz) og musiker Eldbjørg Raknes. Fra august 2011 er Leo Sande Gasnier fra Brønnøy Jazzforum ny representant i utvalget.

Fra forsiden

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend 2023

Norsk jazzforum skal fordele kr. 800 000 i musiker- og bandstipend denne høsten. Ordinære musikermedlemmer av Norsk jazzforum inviteres til å søke om personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Intervju

Visdommens vokter

Men det største ressursnettverket i norsk jazz fullt intakt, går Jan Ole Otnæs inn i pensjonistenes rekker. Norsk jazzliv har nytt godt av Otnæs-epoken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev