Nyheter

Godt og positivt landsmøte

Nærmere hundre landsmøtedeltakere var samlet i vakre og solfylte Arendal i helgen. Landsmøtet i Norsk jazzforum ble et konstruktivt og godt møte hvor organisasjonens framtidige strategi ble lagt. Både styreleder og nestleder ble gjenvalgt, og styret opprettholder en 50/50 kjønnsfordeling.

Rogalendingen Odd Erik Hansgaard fikk fornyet tillit og går dermed inn i sin tredje periode som styreleder i Norsk jazzforum. Også musiker og komponist Bugge Wesseltoft ble gjenvalgt og fortsetter som nestleder for en tredje periode.  Nyvalgte styremedlemmer er Line Grepperud Olsen fra Ad Lib i Bodø, musiker Anders Lønne Grønseth, Anja K. Tomter fra AnJazz – Hamar Jazzfestival, samt Kjell Magne Stålsett fra Vadsø Jazzklubb.

Strategi mot 2015
Norsk jazzforum har vært en god og stabil organisasjon de siste årene og i helgen vedtok landsmøtet en ny strategiplan gjeldende for perioden 2011 – 2015. Hovedstrategier er å styrke Samstemt!-samarbeidet i det politiske arbeidet, tiltak knyttet til sjangeroverskridende scenesamarbeid, bedre profesjonelle jazzmusikeres levekår og jobbmuligheter samt fokus på publikumsutvikling i alle medlemsgrupper. Det ble også vedtatt å styrke samarbeidet med private sponsorer om ulike målrettede prosjekter, sentralt, regionalt og lokalt.

Fokus på barn og unge samt musikerstillinger
Norsk jazzforum har i forrige landsmøteperiode hatt et spesielt fokus på målgruppen barn og unge, samt arbeidet for å opprette musikerstillinger ute i kommunene. Utvalgene la fram sitt arbeid de to siste årene på møtet i Arendal. Det var bred oppslutning rundt tiltakene rettet mot barn og unge, og Norsk jazzforum vil fortsatt ha denne målgruppen som et prioritert område med bredere fokus på ungdommer. Arbeidet med opprettelse av musikerstillinger innenfor rytmisk musikk vil fortsette. Målsettingen er å få på plass prøveordninger for deretter å evaluere og følge dette opp politisk.

Fra forsiden

Nyheter

Europeisk jazz samlet

Nærmere 400 jazzaktører fra hele Europa var samlet da Europe Jazz Network arrangerte generalforsamling og konferansen European Jazz Conference 2019 i Novara, Italia.

Nyheter

Søk deltagelse i Jazzintro 2020

Norsk jazzforum utlyser nå en ny runde av lanseringsprogrammet Jazzintro. Unge jazzband kan søke om å bli blant de åtte bandene som presenteres på noen av landets største jazzfestivaler våren og sommeren 2020. Vinner av Jazzintro 2020 får en lanseringspakke samt Gramo-stipendet på 150 000 kroner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev