Nyheter

Samstemt! budsjettinnspill til Huitfeldt

I et møte med kulturminister Anniken Huitfeldt mandag formiddag, overleverte de seks organisasjonene i Samstemt! sitt innspill til statsbudsjettet for 2012.

Budsjettforhandlingene for 2012 er allerede godt i gang i de politiske partiene og i regjeringen. De seks musikkorganisasjonene i Samstemt! – Norsk jazzforum, GramArt, FolkOrg, Norsk Rockforbund, Ny Musikk og Fono, overleverte mandag Samstemts! prioriteringer og ønsker for neste års statsbudsjett.

Samstemt! har samlet seg om fire hovedprioriteringer i sitt innspill til statsbudsjettet for 2012:
•    En innkjøpsordning tilpasset den nye digitale hverdagen
•    Økt arrangørstøtte – en nødvendig forutsetning for et levende arrangørmiljø som skaper gode musikkopplevelser året rundt
•    Økt musikerstøtte – helt vesentlig for et rikt musikkliv
•    KOMP – fokus på kompetanseheving i alle ledd

I tillegg er det viktig at Kulturløftet IIs pkt 14; «Bedre kunstnernes levekår» blir gjennomført.

Hele dokumentet kan du lese her.

Samstemt! presiserer også viktigheten av effektive tilskuddsordninger og løpende saksbehandling i Norsk kulturråd. Dagens lange saksbehandlingstid hos kulturrådet gjør det vanskelig for både arrangører og musikere å gjennomføre ønsket aktivitet.  Musikere og arrangører behøver både “raske og nære” tilskudd som gir større fleksibilitet, i tillegg til forutsigbarhet.

Fra forsiden

Nyheter

Norsk på Jazzahead

Liv Andrea Hauge Trio, Hilde Louise Asbjørnsen Quartet, Oddgeir Berg trio og Trondheim Jazzorkester med Marianna Sangita Røe spiller på bransjemessa Jazzahead i Tyskland neste uke. Norsk jazzforum og Music Norway er som vanlig på plass med norsk stand.

Nyheter

Bliss Quintet sikret siste finaleplass

Det ble Bliss Quintet som torsdag kveld på Nasjonal jazzscene sikret seg den fjerde og siste finaleplassen i årets Jazzintro. Under Moldejazz i juli skal bandet spille om tittelen Årets unge jazzmusikere 2024 samt en lanseringspakke fra Norsk jazzforum med festivalturné og mentorprogram.

Meld deg på vårt nyhetsbrev