Nyheter

Samstemt! budsjettinnspill til Huitfeldt

I et møte med kulturminister Anniken Huitfeldt mandag formiddag, overleverte de seks organisasjonene i Samstemt! sitt innspill til statsbudsjettet for 2012.

Budsjettforhandlingene for 2012 er allerede godt i gang i de politiske partiene og i regjeringen. De seks musikkorganisasjonene i Samstemt! – Norsk jazzforum, GramArt, FolkOrg, Norsk Rockforbund, Ny Musikk og Fono, overleverte mandag Samstemts! prioriteringer og ønsker for neste års statsbudsjett.

Samstemt! har samlet seg om fire hovedprioriteringer i sitt innspill til statsbudsjettet for 2012:
•    En innkjøpsordning tilpasset den nye digitale hverdagen
•    Økt arrangørstøtte – en nødvendig forutsetning for et levende arrangørmiljø som skaper gode musikkopplevelser året rundt
•    Økt musikerstøtte – helt vesentlig for et rikt musikkliv
•    KOMP – fokus på kompetanseheving i alle ledd

I tillegg er det viktig at Kulturløftet IIs pkt 14; «Bedre kunstnernes levekår» blir gjennomført.

Hele dokumentet kan du lese her.

Samstemt! presiserer også viktigheten av effektive tilskuddsordninger og løpende saksbehandling i Norsk kulturråd. Dagens lange saksbehandlingstid hos kulturrådet gjør det vanskelig for både arrangører og musikere å gjennomføre ønsket aktivitet.  Musikere og arrangører behøver både “raske og nære” tilskudd som gir større fleksibilitet, i tillegg til forutsigbarhet.

Fra forsiden

Nyheter

Søk deltakelse i Nordic Jazz Comets 2023

Det nordiske samarbeidsprosjektet Nordic Jazz Comets presenterer hvert år fem band for nordisk bransje og publikum gjennom nettverksbygging og konserter. Nå er det åpent for å søke om deltakelse i Nordic Jazz Comets 2023 som arrangeres i Sverige i midten av mai neste år.

Meld deg på vårt nyhetsbrev