Nyheter

Samstemt! budsjettinnspill til Huitfeldt

I et møte med kulturminister Anniken Huitfeldt mandag formiddag, overleverte de seks organisasjonene i Samstemt! sitt innspill til statsbudsjettet for 2012.

Budsjettforhandlingene for 2012 er allerede godt i gang i de politiske partiene og i regjeringen. De seks musikkorganisasjonene i Samstemt! – Norsk jazzforum, GramArt, FolkOrg, Norsk Rockforbund, Ny Musikk og Fono, overleverte mandag Samstemts! prioriteringer og ønsker for neste års statsbudsjett.

Samstemt! har samlet seg om fire hovedprioriteringer i sitt innspill til statsbudsjettet for 2012:
•    En innkjøpsordning tilpasset den nye digitale hverdagen
•    Økt arrangørstøtte – en nødvendig forutsetning for et levende arrangørmiljø som skaper gode musikkopplevelser året rundt
•    Økt musikerstøtte – helt vesentlig for et rikt musikkliv
•    KOMP – fokus på kompetanseheving i alle ledd

I tillegg er det viktig at Kulturløftet IIs pkt 14; «Bedre kunstnernes levekår» blir gjennomført.

Hele dokumentet kan du lese her.

Samstemt! presiserer også viktigheten av effektive tilskuddsordninger og løpende saksbehandling i Norsk kulturråd. Dagens lange saksbehandlingstid hos kulturrådet gjør det vanskelig for både arrangører og musikere å gjennomføre ønsket aktivitet.  Musikere og arrangører behøver både “raske og nære” tilskudd som gir større fleksibilitet, i tillegg til forutsigbarhet.

Fra forsiden

Nyheter

Nytt europeisk utvekslingsprogram

Kjetil Mulelid reiser til Nederland og belgiske Mattias de Craene kommer til Norge i forbindelse med det internasjonale utvekslingsprogrammet Constellations.

Nyheter

– Tilskuddene til musikklivet må styrkes

Rammevilkårene til musikklivet er den største og mest kritiske utfordringen vi står overfor akkurat nå, uttaler et samstemt landsmøte i Norsk jazzforum. - Det er et behov for styrking av tilskuddene til hele det norske musikklivet. Økonomisk forutsigbarhet for arrangørfeltet og kunstnerne er avgjørende og må på plass, sier nyvalgt styreleder, Ragnhild Menes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev