Nyheter

Vellykket musikermøte

Rundt hundre musikere var samlet på Nasjonal jazzscene i Oslo mandag 10. januar da det ble invitert til møte for profesjonelle musikere.

Det var Norsk jazzforum i samarbeid med GramArt, MFO og FolkOrg som inviterte til Musikermøtet 2011. Tema var blant annet musikere som selvstendig næringsdrivende, sosiale rettigheter og kunstnernes levekår.

Endring i aksjeloven
Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, åpnet møtet med gode nyheter for alle små selvstendig næringsdrivende som organiserer virksomheten sin som aksjeselskap. Et nytt lovforslag fra Regjeringen innebære å fjerne revisjonsplikten for små selskaper med en omsetning under 5 millioner og med under 10 årsverk. Dette er helt i tråd med hva musikkorganisasjonene har ønsket, og et viktig skritt på veien for en enklere hverdag for mange musikere. Statssekretær Ingebrigtsen signaliserte også at de ønsker å se på muligheten for å senke egenkapitalen på 100 000 for aksjeselskap.

Organisering som næringsdrivende
Skatteekspert og økonomirådgiver Otto Risanger fortalte på musikermøtet at det i praksis ikke er veldig store økonomiske forskjeller mellom å organisere seg som enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap. Om man organiserer seg i aksjeselskap har man en trygghet gjennom å være ansatt, men det følger også med utgifter som arbeidsgiveravgift og sykepenger. Den store viktige forskjellen mellom as og enkeltpersonsforetak er derimot retten til dagpenger.

Kulturdepartementet ønsker innspill

Statssekretær i Kulturdepartementet, Lubna Jaffery, var tilstede for å snakke om musikernes levekår. Kulturløftet II sier tydelig at de skal arbeide for å bedre kunstnernes levekår, og og Jaffery understreket at Kulturdepartementet ønsker innspill. Fra musikerne tilstede var det tydelig at det viktigste grepet er en økning av arbeidstipend.

Pensjon og forsikring
På musikermøtet ble det orientert om mulighetene rundt pensjon og livsforsikring. MFO jobber videre for relevante tilbud.

Musikermøtet satt av bra med tid til spørsmål og debatt og ga de tilstedeværende musikerne mange gode tips. Det ble uformell sosialisering med ytterligere erfaringsutveklsing utover kvelden.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til ny stimuleringsordning

Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til Kulturdepartementets nye stimuleringsordning for kulturfeltet. Kompensasjon for bortfall av inntekt for utenlandsvirksomhet for musikere samt en vederlagskompensasjonsordning er hovedpunktene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev