Nyheter

225 000 kroner i jazzstipender

Elleve band og seks musikere har fått tildelt stipender fra Norsk jazzforum på til sammen kr. 225 000.

Norsk jazzforum deler årlig ut musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 140 søknader, og av disse har elleve band og seks musikere fått tildelt stipender på til sammen kr. 225 000. Blant årets stipendmottakere er Hedvig Mollestad Trio, Albatrosh, Maria Kannegaard Trio, Stina Moltu, Paal Nilssen-Love samt Ola Kvernberg og hans suksessprosjekt LIARBIRD

Stipendenes formål er å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning. Hvert av landets fem regionale jazzsentre har hatt mulighet til å innstille til ett stipend hver, de resterende er innstilt av Norsk jazzforum.

Bandstipend 2010:
Albatrosh v/Eyolf Dale kr 15 000
Hedvig Mollestad Trio kr 15 000
1982 v/Øyvind Skarbø kr 15 000
LIARBIRD v/Ola Kvernberg kr 15 000
Needlepoint v/Bjørn Klakegg kr 15 000
Maria Kannegaard trio m/Siri Gjære og Ola Kvernberg kr 15 000
Streifenjunko v/Espen Reinertsen kr 15 000
Scent of Soil v/Tore Brunborg kr 15 000
The ape club v/Julius Lind kr 15 000
Free Fall v/Ingebrigt Håker Flaten kr 15 000
Herskedal/Neset v/Daniel Herskedal kr 15 000

Musikerstipend 2010:
John-Kåre Hansen kr 10 000
Erland Dahlen kr 10 000
Tom Rudi Torjussen kr 10 000
Stina Moltu kr 10 000
Petter Vågan kr 10 000
Paal Nilssen-Love kr 10 000

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev