Søknadsskjema musiker- og bandstipend 2019

Søknadsskjema musiker- og bandstipend - 2019

Søknadsfrist 1. oktober 2018
  • Valgfritt
  • Valgfritt
    *eventuelle tidligere tilsagn har ikke betydning for denne søknad
  • Gi en kort beskrivelse av prosjektet det søkes støtte til (inntil 1500 tegn).

Fra forsiden

Nyhet

Europeisk jazztreff

Torsdag 13. september samles europeisk jazzbransje til European Jazz Conference i Lisboa. Norsk jazz er representert både i konsert- og konferanseprogrammet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev