Landsmøte 2021

Norsk jazzforums landsmøte 2021 vil bli avholdt digitalt søndag 18. april 2021.

Innkalling er sendt ut til alle medlemmer, og påmeldingsfrist er 10. april.

Påmelding og deltakelse
Hvert medlemslag kan stille med én delegat (stemmeberettiget) og én observatør. Norsk jazzforums vedtekter §4 gir mer informasjon om landsmøtet og deltagelse. Påmeldingsskjema finner du her.

Musikermedlemmer: Ihht. vedtektenes § 4.1.3  skal det oppnevnes 20 representanter fra musikergruppen. Musikerdelegater oppnevnes på musikermøtet 9. april. Om du som musikermedlem ønsker å delta som delegat, meld din interesse ved å sende epost innen 7. april.

Sakspapirer til landsmøtet kan lastes ned her:
Vedtekter Norsk jazzforum
Saksliste Landsmøte 2021
LM-sak 1e Forretningsorden
LM-sak 2 Årsmelding for perioden 2019 – 2020
LM-sak 4 Kontrollkomiteens rapport
LM-sak 5 Innkomne saker
LM-sak 6 Strategiplan 2019 – 2023
LM-sak 7 Budsjett 2020-2021
LM-sak 8 Valg

Fra forsiden

Nyhet

Digitalt landsmøte i Norsk jazzforum

Søndag 18. april gjennomfører Norsk jazzforum landsmøtet 2021. Over 100 representanter møtes digitalt for å sette kursen for organisasjonen de neste to årene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev