Landsmøte 2019

Midtnorsk jazzsenter er vertskap når Norsk jazzforum inviterer til landsmøte i Trondheim i 2019. Vi ser fram til to spennende dager med gode diskusjoner og samtaler. Landsmøteforhandlingene vil finne sted på Dokkhuset. Landsmøtet åpner lørdag 30. mars kl 11.00, med registrering av deltakere fra kl 10.00.

Sakspapirer og program er nå klart. Siden landsmøtet i år er én måned tidligere enn normalt, er ikke årsregnskapet for 2018 ferdig revisorbehandlet. Dette ettersendes til landsmøtedeltakerne så raskt det er klart. Revisorbehandlet årsregnskap for 2017 ligger i årsmeldingen som foreligger nå.

Sakspapirer og program kan lastes ned her (pdf):
Program Norsk jazzforums landsmøte 2019
Norsk jazzforums vedtekter
LM-sak 1e Forretningsorden 2019
LM-sak 2 Årsmelding Norsk jazzforum 2017-2018
LM-sak 4 Kontrollkomiteens rapport
LM-sak 5a Innkomne saker – Kunstnerisk utvalg
LM-sak 6 Strategiplan 2019 – 2023
LM-sak 7 Medlemskontingent
LM-sak 8 Budsjett 2019 og 2020
LM-sak 9 Valg

Vi oppfordrer alle til miljøvennlig reisemåte så langt det er mulig.

Vi sees i Trondheim!

***

 

Påmeldingsfrist var 15. februar 2019. 

Hvem kan delta?
Hvert medlemslag kan stille med én delegat (stemmeberettiget) og én observatør. Norsk jazzforums vedtekter §4 gir mer informasjon om landsmøtet og deltagelse.

Musikermedlemmer (MAU):
Ihht. vedtektenes § 4.1.3 skal det oppnevnes 20 representanter fra musikergruppen. Musikerdelegater oppnevnes på nasjonalt møte i medlemsgrupperingen profesjonelle jazzmusikere i januar 2019.

Det er også mulig å stille som observatør. Observatører har ingen stemmerett, men tale- og forslagsrett i henhold til landsmøtets vedtak.

Forslag til saker
I samsvar med vedtektene anmodes medlemmer om å sende inn forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøte 2019. Fristen for forslag til saker gikk ut 10. desember 2018.

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev