Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

Styret

Norsk jazzforums styre i perioden 2015 – 2017:

Styreleder: Ingrid Brattset
Nestleder: Anders Lønne Grønseth

Bjørnar Vasenden
Brynjar Rasmussen
Inger Haugan Aasland
Tollef Østvang
Lisa Dillan
Christian Wallumrød
Per Axel Koch

Ståle Liavik Solberg (vara)
Trude Storheim (vara)
Sigrun Tara Øverland (vara)

Musikerrepresentantene i Norsk jazzforums styre utgjør i henhold til vedtektene Musikernes arbeidsutvalg (MAU). Utvalget består i perioden av Anders Lønne Grønseth (leder), Tollef Østvang, Lisa Dillan, Christian Wallumrød og Ståle Liavik Solberg.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode