Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

Landsmøte 2017

LogoerNORSK JAZZFORUM INVITERER TIL
LANDSMØTE I BERGEN 21. – 23. APRIL 2017

Vestnorsk jazzsenter er vertskap når Norsk jazzforum inviterer til landsmøte neste år. Landsmøteforhandlingene vil finne sted på USF Verftet, og overnatting på Augustin Hotel sentralt i byen. Landsmøtet åpner fredag 21. april kl 15:00 og avsluttes søndag 23. april kl 15:00.

NY påmeldingsfrist: 20. mars 2017. Påmeldingsskjema her.

Forslag til saker
I samsvar med vedtektene anmodes medlemmer om å sende inn forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøte 2017. Forslag til saker må være Norsk jazzforum i hende senest 15. januar 2017.

Valg av styre
Valgkomiteen er i gang med arbeidet frem mot landsmøtet og oppfordrer alle medlemmer til å sende inn forslag til aktuelle styrekandidater. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Lars H. Kurverud. Vennligst begrunn forslaget/si noen ord om kandidaten og oppgi kontaktinfo om mulig. Frist for forslag 15. januar 2017.

Hvem kan delta?
Hvert medlemslag kan stille med én delegat (stemmeberettiget) og én observatør. Norsk jazzforums vedtekter §4 gir mer informasjon om landsmøtet og deltagelse.

Musikermedlemmer (MAU):
Ihht. vedtektenes § 4.1.3  skal det oppnevnes 20 representanter fra musikergruppen. Musikerdelegater oppnevnes på nasjonalt møte i medlemsgrupperingen profesjonelle jazzmusikere i januar 2017. MAU har ansvar for innkalling og avvikling av dette møtet.

Det er også mulig å stille som observatør fra musikergruppen, på linje med observatører for andre grupperinger. Dette gjelder også for studentmedlemmer. Observatører har ingen stemmerett, men tale- og forslagsrett i henhold til landsmøtets vedtak. Les vedtektene for fullstendig informasjon.

Reise
Reise bestilles av den enkelte deltaker. Delegater får refundert reiseutgifter over kr 1400 når rimeligste reisemåte er benyttet. Musikerdelegater får dekket reiseutgifter av Norsk jazzforum når rimeligste reisemåte er benyttet.
Observatører dekker reisen selv

Opphold/mat
Inkludert i egenandelen:
– Overnatting enkelt eller dobbeltrom i Bergen, fredag til søndag
– Middag fredag og lørdag
– Lunsj lørdag og søndag
– Konserter

Egenandel
- Med overnatting fredag-søndag kr 2.750
– Med overnatting lørdag – søndag kr 1.750
– Uten overnatting dagpakke pr dag kr 750
(musikerdelegater betaler ikke egenandel)

 

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode