Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

Aktivitetsrapport 2016 for storband

Norsk jazzforum er avhengig av en aktivitetsrapport fra våre medlemsstorband. Informasjonen vi får er helt avgjørende i vårt videre arbeid for storbandfeltet. I tillegg til å oppdatere vår informasjonsdatabase, gir den oss en helt uvurderlig informasjon og statistikk. Husk at innsendt rapport og regnskap også danner grunnlag for søknad om MVA-kompensasjon.

Vi ber om at dere fyller ut skjemaet så fullstendig som mulig og gir oss estimater/anslag der dere ikke har endelige tall.

Frist for innsendelse av aktivitetsrapport for 2016 er mandag 10. april 2017.

Du finner veiledning til hvordan du skal fylle ut skjemaet og selve skjemaet her.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode