Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

Aktivitetsrapport 2015 for klubber

Norsk jazzforum er avhengig av en aktivitetsrapport fra medlemsklubbene. Informasjonen vi får fra disse er helt avgjørende i vårt videre arbeid for arrangørfeltet. I tillegg til å oppdatere vår informasjonsdatabase, gir den oss en helt uvurderlig informasjon og statistikk. Husk at innsendt rapport og regnskap også danner grunnlag for søknad om MVA-kompensasjon.

Vi ber om at dere fyller ut skjemaet så fullstendig som mulig og gir oss estimater/anslag der dere ikke har endelige tall.

Frist for innsendelse av aktivitetsrapport for 2015 er mandag 28. mars 2016.

Du finner veiledning i hvordan du skal fylle ut skjemaet og selve skjemaet her.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode